Debatt

Når sliteryrkene mister stemmeretten, går vi mot et samfunn med større forskjeller | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse | Daglig Leder I Svenssonstiftelsen

Venstresidens partier vil nok protestere kraftig på dette, men jeg mener allikevel at de ikke er uten skyld i utviklingen. Ikke fordi de alltid mener feil ting, men fordi det er lenge siden det var en virkelig prioritert sak å stå opp for sliterne, skriver Andreas C. Halse. Foto: Rolf Øhman

Om søppeltømmere og vaskekjerringer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg husker fortsatt at pappa tidvis snakket om søppeltømmerne hjemme.

Man kan alltids bli søppeltømmer, kunne han si. Ikke fordi det nødvendigvis var verdens mest selvrealiserende arbeid, men fordi det var en jobb med ganske gode ordninger.

Jeg husker jeg synes det var fint å tenke på at de som hentet søppelet i nabolaget, tross alt tjente godt. I mitt hode eksisterte det en opplagt rettferdighet i dette.

En annen ting jeg husker godt, er «vaskekjerringene» fra barneskolen.

Ofte damer i 50-60-årene som hadde holdt på en stund. Som ofte lot oss få høre det hvis vi slurvet med vårt bidrag, som besto i å sette stolene oppå bordet.

Ble ikke det gjort, ble det kanskje bare vasket rundt. En slags åpenbar rettferdighet, det også.

Andreas C. Halse. Foto: Ørn Borge

For en ti år gammel gutt finnes det ingen andre grunner enn ren latskap til å la være å løfte en stol.

For en renholdshjelp mot slutten av yrkeslivet er det derimot lett å se for seg at hundrevis av daglige stolløft kunne gjort betydelige bidrag til å forkorte karrièren.

Snart finnes de ikke lenger

Den gamle søppeltømmeren og «vaskekjerringa» har det til felles at de snart ikke lenger finnes.

I renholdsbransjen er renholdshjelpene forlengst blitt erstattet av kvinner og menn i sin beste alder. For det meste kommer de fra andre land og finner seg i, eller må finne seg i, å løpe stadig fortere.

Bransjen har riktignok en lovpålagt minstelønn, men det kompenseres for ved å øke arbeidstempoet.

Når de ikke orker mer, kan de byttes ut.

Kort mellom skandalene

Dessuten er det kort mellom skandalene.

I løpet av de siste årene er det blitt slått ganske klart fast at bransjen plages med ganske omfattende koblinger til kriminelle miljøer. Det skjer med store menneskelige omkostninger.

I Oslo kan alle se at søppelet flyter. Det som kan være vanskeligere å se, er endringene som ligger bak.

Kort sagt er renovasjonen satt ut på anbud, og selskapet som vant kontrakten, har vært på tur i Romania for å rekruttere arbeidskraft. Allerede blir svært mange av jobbene i bransjen utført av innleid arbeidskraft fra Øst-Europa.

Rekrutteringsturen til Romania skyldes neppe en plan om snarlige lønnsøkninger, for å si det slik.

Prioriterer ikke sliterne

Venstresidens partier vil nok protestere kraftig på dette, men jeg mener allikevel at de ikke er uten skyld i utviklingen.

Ikke fordi de alltid mener feil ting, men fordi det er lenge siden det var en virkelig prioritert sak å stå opp for sliterne.

Det er lenge siden det var en virkelig prioritert sak å stå opp for sliterne

Hadde det vært en salamander eller en hubro som var truet i Oslo, er jeg sikker på at venstresiden ville satt både himmel og helvete i bevegelse.

Men det er jo bare søppeltømmerne.

Erstattes av arbeidskraft uten stemmerett

Venstresidens langsiktige problem er at yrkesgrupper som burde stemt på partiene til venstre, gradvis blir erstattet av arbeidskraft uten stemmerett.

Det betyr ikke at det er umulig å vinne valg, men at partiene må rette seg mot andre grupper for å finne støtte.

Liberal og grønn middelklasse i byene for SV og i stadig større grad trygge middelklassejobber i offentlig sektor for Arbeiderpartiet.

Det hele fører til en uunngåelig spiral av stadig økte forskjeller og nedbygging av venstresidens viktigste adelsmerke. Nemlig at alt arbeid skal være anstendig lønnet og til å leve med.

Når det fundamentet er borte, er det ingen skatter i verden som vil kunne bidra til å dekke tapet for dem som står igjen i sliteryrkene.

På Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Internrevisjonen
  2. Lønn
  3. Arbeidsliv