Debatt

Ungdommers ufrihet er en trussel mot vår alles frihet

 • Hanne Finanger
 • Sarmed Saify
 • Guro Angell Gimse
 • Alf-rune Hasselø

Nok en gang blir vi rystet av terrorisme, og nok en gang dreier det seg om en ungdom med flerkulturell bakgrunn. Skal vi nå igjen se en debatt som dreier som om angrepet på ytringsfriheten, eller er debattantene mer villig til å snakke om hva som egentlig ligger bak, spør kronikkforfatterne. Foto: Jan T. Espedal i København

Når ungdom ikke passer inn noe sted og opplever et press om å velge den ene kulturen fremfor den andre, er faren til stede for å velge det ekstreme.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nok en gang blir vi rystet av terrorisme, og nok en gang dreier det seg om en ungdom med flerkulturell bakgrunn.

Skal vi nå igjen se en debatt som dreier som om angrepet på ytringsfriheten, eller er debattantene mer villig til å snakke om hva som egentlig ligger bak?

Hanne Finanger Foto: privat

Behovet for å angripe tilbake med store bokstaver er forståelig, men vi må snart begynne å løfte blikket: Hva er det egentlig dette dreier seg om? Hva får unge mennesker til å velge det ekstreme. Kan det forebygges?Forskere kan ikke peke på én bestemt årsak til at personer blir tilhengere av voldelig ekstremisme. Årsaker kan være søken etter spenning, identitetskonflikter, behovet for å bli sett og hørt, men også gruppedynamikk og søken etter tilhørighet. Kulturforskjeller og familiekonflikter fremheves også som sårbarhetsfaktorer.

Ungdommer står i spagat mellom to kulturer

Gjennom Justis— og beredskapsdepartementets prosjekt i Konfliktrådet om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i unges frihet, har vi møtt mange ungdommer som står i spagat mellom to kulturer.

Forventningen fra deres familier er at de skal ivareta familiens tradisjoner og holde avstand til den norske kulturen.

Sarmed Saify Foto: privat

Ungdommene kan ha én oppdragelse hjemme, men møter andre normer i samfunnet ellers. Modellene for hvordan samfunnet er organisert og hvordan mennesker og kjønn fungerer, er forskjellig. Noen greier til slutt å balansere dette. Andre gjør det ikke og opplever psykiske problemer, kriminalitet og utenforskap.

Dragkamp med familien

En ung innvandrer sier dette om sitt nye liv i Norge: «Da vi sto midt i krigen i hjemlandet, var familiens store ønske å samle familien i et fredelig land. Så kom vi til Norge, og jeg var helt uforberedt på den nye krigen som startet.» Krigen han snakker om, er dragkampen han hadde med sin familie rundt kulturspørsmål.

Guro Angell Gimse Foto: privat

I vårt arbeid har vi sett mange eksempler på kulturkonflikter. Det kan dreie seg om klesdrakt, valg av kjæreste, bruk av hijab, press rundt skoleprestasjoner, utdanningsvalg, skilsmisse eller konflikt rundt vennskap med norske ungdommer. Trusler og represalier er ikke uvanlig hvis ungdommen ikke innretter seg.

Alf-Rune Hasselø Foto: privat

Flere av sakene har utgangspunkt i alvorlige politisaker hvor beskyttelsestiltak er nødvendig. I arbeidet i en familie hvor datteren hadde valgt en kjæreste som ikke var akseptert, var truslene så alvorlige at jenta måtte flyttes til hemmelig adresse.

Åpen dialog utgjør en forskjell

Tydelig involvering av politi og barnevern er av stor betydning. Parallelt må vi sørge for å ha arenaer hvor vi kan snakke om politiet og barnevernets rolle, menneskerettigheter, barneoppdragelse og norske lover. Dette må være møteplasser hvor holdningene som ligger bak truslene, blir utfordret og motsagt.

Holdninger endres ikke bare gjennom lovforbud og håndheving av disse. En direkte, men åpen dialog med familiene dette gjelder, utgjør en forskjell.

Vi tror det er sunt med kulturforskjeller, men når ungdommen ikke passer inn noe sted, og opplever et press om å velge den ene kulturen fremfor den andre, er faren til stede for å velge det ekstreme.

Alvorlige begrensninger i unges frihet må tas alvorlig. Både innvandrere og etniske nordmenn har et ansvar for å ta tak utfordringene.

Politi, barnevern og arenaer for dialog må samarbeide tett og benytte hverandres kompetanse i kampen for menneskerettigheter og frihet.

Vi må satse mer på dialogen og skape et grunnlag for å forstå hverandre.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 1. Les også

  #Uenig2015: Slik gikk Fritt Ord og Si;Ds ungdomsdebatt om ytringsfrihet

 2. Les også

  Kronikk: Vestlig dobbeltmoral truer ytringsfriheten

 3. Les også

  Europas jøder mer utsatt

Les mer om

 1. Debatt
 2. Ekstremisme
 3. Kronikk
 4. Terror

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Til alle som drømmer om å leve frie liv | Khamshajiny Gunaratnam

 2. DEBATT

  Hjelp til ungdom som ruser seg, slår og stjeler - bare ikke i Oslo | Jørgen Flor og Åsmund Sveinsson

 3. A-MAGASINET

  Aldri før er det blitt rapportert inn flere tilfeller av æresrelatert vold. Ekspertene tror likevel mørketallene er store.

 4. DEBATT

  Er dette hjelpen «anonym mor» får til sin rusavhengige sønn?

 5. NORGE

  Ny rapport: Flere barn og unge utsatt for negativ sosial kontroll søker hjelp

 6. DEBATT

  Vi må kjempe for dem som kjemper for oss