Debatt

Internrevisjonen: Høyre er akterutseilt i narkotikapolitikken

  • Jan Arild Snoen
    Jan Arild Snoen
    Spaltist
Arbeiderpartiet gikk i helgen inn for å tilby tungt rusavhengige heroinassistert behandling.

Arbeiderpartiet går i pragmatisk retning i narkotikapolitikken, mens Høyre henger igjen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Arbeiderpartiet gikk i helgen inn for å tilby tungt rusavhengige heroinassistert behandling. Vedtaket var en utvanning av det opprinnelige forslaget, siden det nå heter at dette skal være en kontrollert studie – altså en svært begrenset åpning. Men en åpning er det, og et brudd med den vanetenkningen som har preget narkotikadebatten i Norge.

afp000603275-Mh4JgpqokK.jpg

Jeg har ingenting imot en studie, men vi vet ganske mye om hvordan dette fungerer i andre land. For noen år siden gikk jeg igjennom forskningen på slike programmer, og fant gjennomgående gode effekter.

Svært dyr behandling

I 2012 publiserte EUs russenter EMCDDA en gjennomgang av forskningen på erfaringene i medlemslandene Belgia, Danmark, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland, samt Sveits og Canada.

Rapporten konkluderte med at heroinbehandling var betydelig dyrere enn metadon, men at dette ble mer enn kompensert av andre fordeler, ikke minst at kriminaliteten gikk mer ned hos dem som mottok heroin. Dette er interessant, fordi det gjerne innvendes, også fra norske fagmiljøer, at denne behandlingen er svært dyr. Og det er den – men regnestykket går altså opp med god margin.

EU-rapporten forteller også at bruken av illegal heroin gikk ned. Og aller viktigst: Deltakerne opplevde en bedring i mental og fysisk helse, og generelt bedre livskvalitet.

Høyre holder tilbake

Det er lite sannsynlig at noe som fungerer så mange andre steder, ikke skulle fungere i Norge, men la oss nå se. For at vi skal få anledning til det, må vi enten få en ny regjering, eller dagens regjering må endre standpunkt.

Venstre har tidligere gått inn for forslaget, men dessverre fortsetter Høyre å konservere gårsdagens narkotikapolitikk. I FrP har det vært litt mer vilje til nytenkning, blant annet gjennom støtte til sprøyterom. Og Carl I. Hagen støtter heroin-behandling. Det samme har Oslo Høyres leder Nikolai Astrup tidligere gjort.

Venstresiden på glid

I Europa er det en klar tendens til at venstresidens partier og de grønne går inn for en mer liberal narkotikapolitikk, mens de konservative og kristeligdemokrater motsetter seg dette.

Norge og Sverige har så langt vært unntak, men nå er Arbeiderpartiet på glid, ikke bare i spørsmålet om heroinassistert behandling, men generelt i å behandle bruk av narkotika som et helseproblem, ikke et juridisk problem.

Bergen AP har lært av Portugals gode erfaringer, og vil ikke lenger straffe besittelse og bruk. AUF gikk i samme retning på sitt siste landsmøte.

Men det er viktig å skille debattene her. Å gi langvarige misbrukere et annet medisinsk alternativ har ingenting med legalisering å gjøre. De fleste som er tilhengere av heroinbehandling er motstandere av legalisering eller avkriminalisering.

Selv Aftenposten støtter tiltaket

Heroinbehandling er rett og slett et pragmatisk svar på et langvarig problem – at vi har uvanlig mange overdoser blant norske narkomane, og at mange av dem har dårlig helse og generelt et vanskelig liv. Det er ingenting i erfaringene fra andre land som tilsier at heroinbehandling vil øke rekrutteringen til det tunge rusmiljøet. I det hele tatt er fordelene grundig påvist, mens faren for negative konsekvenser forblir spekulasjoner.

Det er selvsagt heller ikke slik at heroinassistert behandling løser alle problemer, og tilbudet vil ikke passe for alle. Det dreier seg ganske enkelt om å få tilgang til ett ekstra verktøy i arbeidet for en mer verdig tilværelse for dem som ikke takler sitt bruk av rusmidler.

Slike pragmatiske løsninger burde være god Høyre-politikk, men isteden sperrer nulltoleransen for narkotiske stoffer for nytenkning.

Selv forsiktige Aftenposten støtter tiltaket på lederplass. Da kan det vel ikke være så veldig farlig, Bent Høie?

Les mer om

  1. Debatt
  2. Narkotika