Debatt

Fire ordførere: Vi finner oss ikke i direkte løftebrudd fra Regjeringen!

  • Dag Erik Pryhn (Ap), ordfører i Sel kommune, Rune Støstad (Ap), ordfører i Nord-Fron kommune, Ole Tvete Muriteigen (Sp), ordfører i Sør-Fron kommune og Arne Fossmo (Ap), ordfører i Ringebu kommune
Ny E6 forbi Vinstra i Gudbrandsdalen fotografert før strekningen ble åpnet for trafikk. Begeistringen fra åpningen er snudd til sinne over at Regjeringen har skjøvet neste utbyggingstrinn langt frem i tid.

Vandrer vi på Mars før vi får en fullstendig E6-trase gjennom Gudbrandsdalen?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

E6 gjennom Gudbrandsdalen er hovedveien mellom Østlandet, Nord-Vestlandet og Midt- og Nord-Norge.

Ny vei!

I juni 2009 innlemmet Stortinget prosjektet ’ny E6 fra Elstad i Ringebu kommune til Otta’ i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2010–2019. Totalt 55 kilometer ny og trafikksikker vei skulle stå ferdig senest i 2023.

Dette betydde enormt mye for næringslivet, eksporten av norsk sjømat, reiselivet og ikke minst for sikkerheten på en av Norges viktigste transportårer.

1969. Året da hovedplan for ny E6 Ringebu–Otta lå klar. Året da Apollo 11 landet på månen. NASA har siden kartlagt hvor vi kan lande og «bygge vei» på Mars.

Hva er så status for fullføring av en ny E6 gjennom Gudbrandsdalen?

Stopp!

På grunn av økte utbyggingskostnader ble prosjektet i 2010 delt opp i to utbyggingsetapper. Vi aksepterte at alle bompengene for hele strekningen Elstad–Otta ble brukt til å finansiere første utbyggingsetappe, de 33 kilometerne fra Frya til Sjoa.

Staten tok inn 1,1 milliard i brukerbetaling fra utbyggingsetappe 2 som finansiering av etappe 1. Vi godtok dette med den klare forutsetning at bygging av etappe 2 skulle starte når etappe 1 var fullført. Stortinget bekreftet dette. Vi ble i NTP 2014–2023 lovet full statlig finansiering av den siste etappen, Elstad-Frya (10 km) og Sjoa-Otta (12 km). Samlet brukerbetaling for å kjøre 55 km ny vei, det vil si begge utbyggingsetappene, skulle være den samme som vi nå betaler for å kjøre igjennom etappe 1.

Frya-Sjoa (etappe 1) på totalt 33 km ble åpnet for trafikk 16. desember 2016. Statens vegvesen er klar til å begynne på etappe 2 innen utgangen av 2018.

Men nå er det stopp.

Dagens E6 går over gårdstunet

I Regjeringens forslag til NTP 2018–2029 er etappe 2, det vil si strekningene Elstad-Frya og Sjoa-Otta, skjøvet langt bak i køen og lagt inn med byggestart i 2023 og 2029–stikk i strid med tidligere løfter og forutsetninger. Skandalen er et faktum. Regjeringen inviterte Stortinget til å bryte de løftene Stortinget tidligere hadde gitt.

Vi har holdt vår del av avtalen. Statens vegvesen har brukt 120 −130 millioner på planlegging, avskoging av mange kilometer anleggsområde, samt innløsning og sanering av eiendommer. På Sjoa viser et stort krater og en bro starten på etappe 2.

Dette er en av Norges mest ulykkesutsatte veistrekninger. En Europavei. Hovedveien for norsk eksport av sjømat. E6 gjennom Ringebu deler et gårdsbruk i to. Bonden krysser hovedveien på Østlandet til og fra fjøset. Regjeringen mener bilistene og næringslivet skal betale bompenger for en vei de ikke får før ut på 2030-tallet. Er dette i det hele tatt lovlig?

Vi finner oss ikke i direkte løftebrudd og den behandlingen gudbrandsdølene og næringslivet nå er utsatt for.

Vanstyre og avtalebrudd

Dette er offentlig vanstyre i praksis. Vi betaler for en vei vi ikke får. At en regjering som flagger tidenes satsing på samferdsel, som i alle sammenhenger poengterer nødvendigheten av effektivisering, som i opposisjon banket løs på klattvis utbygging av veier – at denne regjeringen nå ikke kan holde en avtale og bygge de siste 22 kilometerne som avtalt på en av Norges mest trafikkerte og ulykkesutsatte veier, er en skandale.

NASA håper de kan lande et bemannet fartøy på Mars i løpet av 2030-årene. Nå er risikoen stor for at det første mennesket lander på Mars før vi får sluttført E6 i Gudbrandsdalen.

Kan regjeringspartiene og øvrige partier på Stortinget være bekjent av dette?

Ny E6 forbi Vinstra i Gudbrandsdalen fotografert før strekningen ble åpnet for trafikk. Begeistringen fra åpningen er snudd til sinne over at Regjeringen har skjøvet neste utbyggingstrinn langt frem i tid.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. E6
  2. Nasjonal Transportplan
  3. Samferdsel