Debatt

Byrådsleder Stian Berger Røsland: For tidlig å kutte elbil-fordelene

  • Stian Berger Røsland
Tettheten av elbiler gjør Oslo til verdens elbilhovedstad. Likevel er kun 1 prosent av bilparken i Norge elbiler pr. i dag.

Salget av elbiler går raskere enn noen hadde forutsett, og det kan se ut som om vi når målet om 50.000 elbiler på norske veier tidligere enn antatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Men for å nå klimamålene vi setter oss lokalt og nasjonalt må vi beholde elbilfordelene en stund til.

Mest miljøvennlig i verden!

Oslo har som mål å være en av de mest miljøvennlige byene i verden. Vi skal redusere våre klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030, og vi skal være klimanøytrale innen 2050. Samtidig er vi den raskest voksende hovedstaden i Europa. Hvordan skal vi da bygge en bærekraftig, klimavennlig og levende by, samtidig som vi imøtekommer behovene til en stadig større befolkning?

Stian Berger Røsland

En stor del av løsningen ligger i transportsektoren, som er Oslos største kilde til utslipp av klimagasser. Vi har derfor skissert prinsipper for byutvikling som reduserer behovet for transport. Imidlertid er behovet for transport fortsatt til stede, og bilen vil fortsatt være et uunnværlig transportmiddel også fremover. Da må vi gjøre hele transportsektoren mest mulig miljøvennlig.

Aftenposten mener:

Les også

Det er nå viktigere å øke støtten til kollektivtrafikken enn pøse ut penger på elbiler

Vi må gjøre det attraktivt å velge biler som har lave eller ingen utslipp av skadelige partikler og klimagasser. I Oslo har vi derfor innført incentiver for at flere skal velge elbil. Et av de viktigste kommunale tiltakene er gratis parkering med lademulighet. Vi har også en ordning der boligbyggelag og kommersielle aktører som parkeringsselskaper og kjøpesentre kan få økonomisk støtte til å etablere ladestasjoner.

Å legge forholdene til rette for elbiler er ikke det eneste vi gjør. Ved å forbedre kollektivtilbudet har vi siden 2005 redusert andelen reiser med bil fra 45 til 35 prosent, mens kollektivandelen har økt fra med 20 til 30 prosent. Når andelen kollektivreisende øker, må vi også sørge for at kollektivtrafikken er så miljøvennlig som mulig. Derfor har vi som mål å gjøre det offentlige transportsystemet karbonnøytralt innen 2020.

Kan ikke stoppe på 1 prosent elbilandel

Det utvikles stadig bedre og mer miljøvennlige biler fordi etterspørselen etter miljøvennlige transportmidler er høy. Den etterspørselen har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av god politikk. Resultatene av nasjonale og lokale incentiver viser at ved utgangen av august var det 34.000 elbiler i Norge. 14.000 av disse ble registrert i Oslo-regionen.

Vi skal være stolte av hvor langt vi er kommet i Norge, og jobbe for at Oslo fortsetter å være verdens elbilhovedstad

Tettheten av elbiler gjør Oslo til verdens elbilhovedstad. Likevel er kun 1 prosent av bilparken i Norge elbiler pr. i dag. Vi må ha større ambisjoner enn som så, og skiftet fra oljebasert transport til utslippsfrie biler må sees i en større sammenheng. Oslo kommune får stadig henvendelser fra internasjonale storbyer som ser at bil og olje ikke henger sammen, og som vil lære av Oslo og Norge. Vi er, og må fortsette å være, en inspirasjon for resten av verden.

Vi skal være stolte av hvor langt vi er kommet i Norge, og jobbe for at Oslo fortsetter å være verdens elbilhovedstad. Da kan vi ikke stoppe på 1 prosent elbilandel.

Les også:

Les også

  1. Eget felt for elbiler utredes i Oslo

  2. «Det kan være dobbelt så mange elbiler i morgenrushet før kapasiteten er sprengt»

  3. - Det er ikke riktig å la én teknologi få så mange fordeler

Les mer om

  1. Debatt
  2. Elbil
  3. Klima