Debatt

Nye Veier holder seg til regelverket | Ingrid Dahl Hovland

 • Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS

Den spanske entreprenørgiganten Acciona er siktet for økonomisk kriminalitet i milliardklassen. Firmaet bygger nå tunneler på Follobanen og vurderes for kontrakt på E18-utbygging. Foto: Ørn Borgen

Når Aftenposten får hjelp av advokat Robert Myhre til å vurdere Nye Veiers prosedyrer for prekvalifisering, går mye galt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det siste året har Nye Veier AS påbegynt store anbudsprosesser for rask, kostnadseffektiv og helhetlig bygging av veier som skal knytte store bo- og arbeidsregioner sammen. Noen av entreprisene vi ønsker blir større enn det vi har vært vant til i Norge – alt for å sikre god gjennomføringskraft i store prosjekter.

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS. Foto: Morten Uglum

Mange krav

Nye Veier har grundige prosesser knyttet til prekvalifisering av entreprenører. Samfunnsansvar, HMS, tidligere referanser og kompetanse er bare noen av faktorene som er tellende når vi avgjør hvem som går videre til selve anbudsrunden. Prekvalifiseringen foregår etter likhetsprinsippet, at alle aktører behandles likt, og i tråd med gjeldende lover og regelverk.

Vår innkjøpsprosess har som formål å velge en seriøs og konkurransedyktig entreprenør. Gjennom kvalifikasjonen skal Nye Veier velge seriøse og solide samarbeidspartnere som vi kan være sikre på vil løse oppdraget innenfor de kravene vi stiller til samfunnsansvar og etikk. Til de nevnte faktorene er det stilt en rekke krav, og vi snakker totalt om over 100 krav i en prekvalifisering.

Les også

Direktør i Nye Veier sluttet brått - så varslet hun Regjeringen om viktigheten av antikorrupsjonsarbeid

Dilemma

Det er et dilemma at anbud om store totalentrepriser tiltrekker seg store internasjonale selskaper som er under mistanke eller etterforskning for eksempelvis korrupsjon. Korrupsjon og annen arbeidslivskriminalitet er ødeleggende for arbeidslivet, og med på å underminere tilliten i samfunnet.

For oss som byggherre er det uansett avgjørende at vi følger regelverket og behandler tilbyderne likt. At en aktør må være rettskraftig dømt for organisert kriminalitet, hvitvasking, bedrageri og korrupsjon for å kunne avvises, er likevel et bærende prinsipp. Foreligger en dom for slike forhold, har vi ikke bare en rett, men også en plikt til å avvise.

Hva med uskyldspresumpsjonen?

Når Aftenposten får hjelp av advokat Robert Myhre til å vurdere Nye Veiers prosedyrer for prekvalifisering, går mye galt. Myhre er ikke så nøye med det grunnleggende og universelle rettsprinsippet om uskyld inntil det motsatte er bevist.

Han ser også ut til å overse rundskrivet fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fra 2011 om dette:

«Av hensyn til aktørenes forutberegnelighet og rettssikkerhet, er det imidlertid viktig at reglene om retten og plikten til avvisning tolkes og anvendes på en enhetlig måte. Det å bli utestengt fra offentlige anskaffelser kan få store økonomiske konsekvenser for en leverandør. Samtidig risikerer en offentlig oppdragsgiver som feilaktig avviser en leverandør å bli erstatningsansvarlig, og i enkelte tilfeller kan avvisning også medføre høyere innkjøpspris som følge av redusert konkurranse.»

Nye Veier skal også i fortsettelsen strekke seg langt for å bidra til at seriøsitet og etikk preger arbeidslivet i Norge. I dette arbeidet holder vi oss fortsatt til regelverket.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Les mer om

 1. Nye Veier AS
 2. Arbeidsliv
 3. Korrupsjon
 4. Aftenposten

Relevante artikler

 1. NORGE

  Korrupsjonssiktet selskap bygger Follobanen - slåss om E18-kontrakt

 2. NORGE

  Direktør i Nye Veier sluttet brått - varslet Regjeringen om viktigheten av antikorrupsjonsarbeid

 3. NORGE

  Også disse vil bygge veier i Norge - sjekk hva de er anklaget for

 4. NORGE

  Solvik-Olsen: Nye Veier skal gå i bresjen mot korrupsjon

 5. NORGE

  Opposisjonen stilte Solberg til veggs om Regjeringens nye veiselskap

 6. NORGE

  Etikkdirektøren forsvant - da rykket det omstridte selskapet frem i køen hos statens veiselskap