Her var det mye feil om akupunktur, Kristian Gundersen | styret i Akupunkturforeningen

Vi i Akupunkturforeningen mener at 50 prosent reduksjon i antall dager med migrene pr. måned ikke er en minimal effekt og kan definitivt ikke oppnås ved å blåse på huden, skriver artikkelforfatterne.

Gundersen er i utakt med resten av verden.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi henviser til Kristian Gundersens artikkel i Aftenposten 10. november 2016: «På tide å avskaffe en behandlingsform med omtrent samme effekt som når man blåser på et sår».

Det er riktig at keiseren la ned forbud mot å bruke akupunktur, og årsakene til dette er mange, men akupunktur og kinesisk medisin levde videre blant folket, både på landsbygda og i byene.

Belegg for at det virker

Akupunktur benyttes i dag ved 37 prosent av norske sykehus. Amerikanske kreftsykehus bruker akupunktur mot kvalme og fatigue etter cellegiftbehandling. I det australske helsevesenet er akupunktur inkludert som behandling.

Ulike ekspertgrupper innenfor vestlig medisin i utlandet og forsikringsselskap anbefaler akupunktur for en rekke tilstander som for eksempel artrose, migrene, tensjonshodepine og lave ryggsmerter.

Årsaken til anbefalingene er at de har belegg via forskning for at akupunktur virker.

Gundersen skriver at siden 1970-tallet har antallet vitenskapelige publikasjoner om akupunktur vokst eksponentielt, og i fjor utkom hele 1800 artikler.

Ja, dette viser at ulike forskningsmiljøer ønsker å finne ut hvorfor og hvordan akupunktur virker. Mulige mekanismer er knyttet til teorier rundt signalstoffer som endorfiner, adenosin og serotonin.

Ikke en minimal effekt

Det virker som om Gundersen har spesielle briller på når han leser forskningsresultater om akupunktur. Vi ønsker å nyansere bildet litt.

Cochrane konkluderte med at det ikke er utført store nok studier på akupunkturbehandling av kreftsmerter og slag til å gi et entydig svar på om akupunktur virker eller ikke for disse tilstandene.

Når det gjelder Cochrane-oversiktene på tensjonshodepine og migrene som Gundersen henviser til, var disse positive, slik han skriver i «Uviten». Over 7000 deltagere hadde gjennomsnittlig halvering i tensjonshodepinesmerter og antall dager med migrene pr. måned.

Vi i Akupunkturforeningen mener at 50 prosent reduksjon i antall dager med migrene pr. måned ikke er en minimal effekt og kan definitivt ikke oppnås ved å blåse på huden.

For øvrig synes vi at det er uheldig at Gundersen formulerer seg slik med tanke på de pasientene som har sterke smerter og som har god effekt av akupunktur. Hvordan oppfatter de en formulering om at effekten er den samme som å blåse på et sår?

Veien videre i forskningen på akupunktur

Forfatterne av studiene skriver at akupunktur har like god effekt som medikamentell behandling for migrene og har færre uønskede bivirkninger.

De anbefaler derfor akupunktur.

Effektstørrelsen i studiene er liten, men dette skyldes hovedsakelig at narreakupunktur ikke er en kontrollbehandling uten effekt.

Amerikanske myndigheter vil nå ikke finansiere studier hvor narreakupunktur blir benyttet, og forskere anbefales å ikke benytte narreakupunktur i kliniske studier. Veien videre i forskningen på akupunktur er å bruke sammenlignede effektforskning.

I utakt med resten av verden

Akupunktur er en del av det nasjonale helsevesenet i Australia, Kina (inkludert Hongkong), Japan, Sør-Korea, Singapore, Malaysia.

Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler akupunktur for en rekke tilstander på lik linje med andre behandlingsformer.

Gundersen er nok for tidlig ute med sine konklusjoner om akupunktur og dens plass i helsevesenet, og han er i hvert fall i utakt med resten av verden.


De følgende har skrevet innlegget:

Magnhild Bugge, Terje Alræk, Jeanette Johannessen, Arne Kausland, Mai-Liss Molund, Vibeke Klev, Thor Arne Kolberg og Mona Solberg


Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook ogTwitter

Her er et knippe anbefalte saker fra Viten:

Fra Drammenselva til Kongofloden - les den utrolige historien om Norges ukjente oppdager

Hvorfor er kumlokk runde? Svaret har med matematikk å gjøre.

Nordlyset er viktigere for dagliglivet vårt enn du tror

Dinosaurene dominerte verden i 135 millioner år - men kanskje er bare halvparten av artene funnet

Ic ascie þe, hwæt hæfst þu weorkes - slik så engelsk ut for tusen år siden

Hvert år dør 1500 av tarmkreft. Dette er undersøkelsene som kan gjøre at færre dør av sykdommen.