Debatt

Debatten om soning i Nederland: Forsvar for fangeeksport på falske premisser?

 • Marte Rua

Regjeringen har forsvart seg mot den etter hvert formidable kritikken av fangeeksporten med forbehold som den nå selv sier at ikke skal gjelde likevel, skriver Marte Rua. På bildet: statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp). Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Debatten om en meget drastisk endring i norsk straffepolitikk synes å ha blitt ført på uriktige premisser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norske fanger kan bli tvangssendt til Nederland, ettersom bare 60 fanger har sagt seg villige til å bli sendt dit. Aftenposten formidlet nyheten søndag 9. august.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) bekreftet beskjeden og «lokket» samtidig på NRK Dagsnytt med at fanger kan få en kortere soning om de melder seg frivillig til å sone i Nederland, ved at man samler opp «litt av den permisjonen som man ellers skulle hatt ved normal soning, og har den på slutten av soningen».

Rua-Marte_Fotokreditering-Gyldendal_doc6lqyhtzqiydh8y2t9ft.jpg Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Fangene vil ikkeDette er nye momenter i debatten om den kontroversielle ordningen.

Da loven som gjør fangeeksporten mulig ble vedtatt i Stortinget i juni, vektla Regjeringen at det skulle være frivillig å sone i Nederland.

Det skal ikke bare være frivillig, det kommer til å bli populært å sone der, sa KrF-politikeren Kjell Ingolf Ropstad optimistisk fra talerstolen, før partiet hans ga lovendringen det nødvendige flertallet.

Men fangene vil ikke, og det er ikke vanskelig å forstå. Besøk fra pårørende og permisjoner er ikke en luksus de fleste kan unnvære, men en forutsetning for å ha noe å komme tilbake til etter soning – en kjæreste eller et nettverk, en plan for fremtiden.

En sentral del av kritikken har hele tiden vært at utenlandssoningen undergraver rehabiliteringen, blant annet fordi forberedelse til løslatelse blir mye vanskeligere, og fordi fangene ikke får permisjon i Nederland.

Men fangene vil ikke, og det er ikke vanskelig å forstå

Til dette har justismyndighetene svart at permisjon uansett ikke er aktuelt for fangene i målgruppen, fordi de enten vil være utlendinger med utvisningsvedtak eller langtidsdømte som er tidlig i soningsløpet, og dermed uten rett til permisjonene som skal lette overgangen til et normalt liv.

Disse langtidsdømte skal få komme tilbake til Norge mot slutten av soningstiden, for da å få sine permisjoner som en del av den nødvendige progresjonen ut mot samfunnet (ifølge Brein-Karlsen til NRK 29. november og i Morgenbladet 13. februar).

Regjeringen synes altså å ha forsvart seg mot den etter hvert formidable motstanden mot fangeeksporten med forbehold som den nå selv sier at ikke skal gjelde likevel.

Med andre ord: Fanger som ellers ville påbegynt den vanskelige overgangen til frihet i Norge gjennom permisjoner, vil likevel være blant dem som soner i Nederland – og der mister denne muligheten. Og fanger som ikke har rett til permisjon, vil deporteres mot sin vilje uten straffereduksjon.

Debatten om den mest drastiske endringen i norsk straffepolitikk på lang tid synes med det å ha blitt ført på uriktige premisser.

Få og uklare svar

Debatten har i tillegg vært preget av at justismyndighetene har møtt kritikernes mange og alvorlige prinsipielle og praktiske spørsmål med få eller uklare svar.

Høringsnotatet fra Justisdepartementet om lovendringen ble karakterisert som lite gjennomarbeidet hastverksarbeid av juridiske eksperter. Et overveldende flertall av høringsinstansene uttalte seg negativt. Bildet som tegnes gjennom søndagens uttalelser gir dem grunn til å følge ekstra godt med fremover.

Men også andre, blant dem KrF, som velsignet lovendringen under betingelser som nå ikke gjelder, har fått en god grunn til å spørre: Hva blir det neste?

Vil for eksempel det som skulle være en midlertidig ordning bli langvarig eller permanent? Men før det: Hvem ender Norge egentlig opp med å sende til Nederland? Og hvordan vil det foregå?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

 1. Les også

  Fengsel: Innsatte er sterkt imot å sone i Nederland

 2. Les også

  Nye fengsler er unødvendig. Ny narkotikapolitikk kan redusere soningskøene.

 3. Les også

  Bør fanger sendes til Nederland?

 4. Les også

  Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet: Norske fengsler er smekkfulle

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kort sagt, 21. mars

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Kravet om nemnd for fosterreduksjon bør reverseres

 3. DEBATT

  Et moderat forslag om delt bosted: Unødvendig og uheldig | Andenæs, Tjersland og Kjøs

 4. DEBATT

  Fedre om foreldrepermisjon: Barnas beste er ikke polarisering mellom pupp og pappa

 5. POLITIKK

  Kutt i brillestøtte skapte het debatt. Nå har statsråden fått frist til å svare.

 6. DEBATT

  Foregangslandet?