Prostitusjon: Hvordan skal man kunne regulere denne elendigheten? |

Hallikorganisasjonenes strategi er å skjønnmale virkeligheten

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sandra Bruflot fra Unge Høyre presiserer 29. juli at det er hensynet til prostituertes sikkerhet som gjør at hun vil oppheve sexkjøpsloven og forbudet mot halliker og bordeller.

Samme argument fra Unge Høyre og hallikene

Ifølge Bruflot er det nemlig tryggere å være prostituert på bordell enn på gaten. Dette argumentet har lobbyorganisasjoner for halliker fremmet i årevis, nå også med støtte fra Amnesty etter at de i 2015 vedtok å jobbe for å avkriminalisere bordeller, hallikvirksomhet og sexkjøp.

Hallikorganisasjonenes strategi er å skjønnmale virkeligheten. At prostitusjon handler om seksuell vold fra kunder og halliker, drap, overgrep, traumer, svart økonomi, organisert kriminalitet og et forkvaklet kvinnesyn, forties fullstendig. Ikke uten grunn: Hvordan ser Bruflot for seg å regulere denne elendigheten?

Behold loven og øk strafferammen for sexkjøp

Sexkjøpsloven har ikke slått feil, men lider under manglende politisk prioritering. Politiet har i dag ikke tydelige politiske signaler om at sexkjøpsloven skal prioriteres. En løsning på dette kan være å signalisere alvorligheten av brudd på loven ved å heve strafferammen. Dette ville gjort straffebestemmelsen mer effektiv og også ramme forsøk på sexkjøp.

Det er mangelen på gode hjelpetiltak og en urettferdig utlendingslovgivning som er bøygen når det gjelder beskyttelse av kvinner i prostitusjon. Utlendingsloven åpner for å gi en begrenset oppholdstillatelse til personer som antas å være utsatt for menneskehandel. De som vitner i saker om menneskehandel, kan søke om beskyttelse i Norge.

Lovens mest hårreisende svakhet:

En hårreisende svakhet ved denne loven er at dersom det ikke blir reist sak mot bakmennene, får ikke traffickingofferet beskyttelse i Norge, selv om hun har anmeldt. Bryr Unge Høyre seg tilstrekkelig til å ville endre denne urettferdigheten?

Fjernes sexkjøpsloven, vil det bli enda vanskeligere å avdekke menneskehandel og ta bakmenn, og den allerede minimale muligheten for beskyttelse i Norge for disse særlig sårbare prostituerte vil forsvinne helt.

Flere land innfører forbud mot å kjøpe sex

Land etter land tar nå etter Norge og Sverige, og innfører ensidig kriminalisering av sexkjøp.

Sist ut er Italia, der forslaget som nå er fremmet for parlamentet, begrunnes med at prostitusjon ikke er en jobb, det er tortur. Ønsker Bruflot virkelig å åpne markedet for dette i Norge?

Mer fra debatten om sexkjøpsloven: