Når Aftenposten velger side i kampen om innvandring | Kjetil Rolness

  • Kjetil Rolness
    Kjetil Rolness
Hele kommentarartikkelen til Slettholm går ut på å diskreditere Dagsrevy-reportasjen, selv uten påvisning av noen direkte faktafeil, skriver Kjetil Rolness.

Aftenpostens Oslo-kommentator har satt et foreløpig lavmål i debatten om Dagrevyens Oslo Øst-reportasje.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Problemet er at NRK ser ut til å tro at det da går an å si hva som helst,» skriver Oslo-kommentator Andreas Slettholm etter Dagsrevyens reportasje om gjengkriminalitet og sosiale problemer på østkanten.

Nei. Problemet er at Aftenposten tror at det går an å si hva som helst om en reportasje som allerede har fått latterlig mye urimelig kritikk på sosiale medier, fra folk som aldri stiller spørsmål ved journalistikk som støtter deres eget syn på innvandring og integrering.

Overser NRKs gode forsvar

NRKs journalist Anders Magnus har forsvart seg godt, både i artikkelen som Slettholm linker til i nettavisen Vårt Oslo, og i et lengre videointervju på Medier24.

Dette velger Slettholm likevel å overse, og heller satse på egne fordommer og spydigheter: Lørdagsrevyen har rapportert fra «et skummelt sted kalt «Oslos østlige bydeler»». Her har de snakket med beboere som kan fortelle om alvorlige episoder og tendenser, noe Slettholm finner mistenkelig: «NRK mente vel at det var viktig og riktig likevel å la «folk» komme til orde.» Hørt sånt.

Og videre: ««Folk» inkluderte denne gang en 15-åring som har havnet på skråplanet, for anledningen med fordreid stemme og sladdet ansikt.»

Skulle man tro Slettholm, burde ikke en slik person fortjente betegnelsen «folk», og hvilke andre grunner kan det være til å skjule guttens identitet, enn å lage billig TV-dramatikk?

Sverige er en naturlig og nødvendig referanse

Slettholm er selv ingen dårlig dramatiker: «I bakgrunnen lurer det ulne begrepet «svenske tilstander» som en mystisk, smittsom sykdom på samfunnskroppen.» Vel, Sverige burde være en naturlig og nødvendig referanse for alle som ikke ønsker utviklingen hit.

NRK har fått tips om økende problemer også her, og får bekreftet fra mange og troverdige kilder at gjengkriminalitet er økende, at barn går med våpen og bruker og selger hasj.

Uten at det fremsto som hovedvinkling på Dagsrevyen, spurte Anders Magnus om man er redd for at det samme kan skje i Oslo som har skjedd i de svenske storbyene. En kilde svarte at det allerede har skjedd her, en annen sa vi er på vei dit, andre mente vi må hindre at vi kommer dit.

Hva er journalistisk betenkelig ved dette?

Betenkelig kommentarjournalistikk

Tvert imot er det Slettholms kommentarjournalistikk som er betenkelig. Han påstår at NRK har valgt å «tegne et generelt bilde av «Oslos østlige bydeler»». Men reportasjen tegnet et tydelig avgrenset bilde av Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand, i kontrast til gjennomsnittet i Oslo, og til bydel Nordstrand (vestkanten på østkanten).

De tre førstnevnte bydelene har f.eks. 50 prosent flere sosialhjelpsmottagere enn resten av Oslo, og tre ganger flere enn Nordstrand. Slettholm er bare opptatt av at dette er «omtrent på nivå med Finnmark». Så da er det vel ingen grunn til bekymring.

Og så den mest omdiskuterte opplysningen i reportasjen: ««En fjerdedel av ungdommene selger hasj», påstår 15-åringen. Og «kilder» mener annenhver ungdom røyker cannabis. Politiet, som frykter at omorganiseringen i forbindelse med politireformen skal gå ut over forebyggende gjengarbeid, hverken avkrefter eller bekrefter tallene», skriver Slettholm.

Les også

Anna Kinberg Batra om Sverige: – Vi har områder der kriminelle gjenger har tatt over

Dette er misvisende. Politisjef Einar Aas sa dette: «Jeg vil ikke gå god for tallene, men jeg reagerer heller ikke spesielt på tallene.» Han synes altså ikke at de virket usannsynlige høye. Ja, de er sikkert for høye. Men NOVA-rapporten som viser 10 prosent hasjbrukere, er sikkert også altfor lav.

Ungdom kan ha gode grunner til ikke å oppgi eget hasjbruk, og utviklingen kan ha skutt fart. Ingen av de voksne eller unge som Dagsrevyen snakket med, trodde at forbruket er så lavt. Men Aftenposten tror det. «Forskning viser» at hasjbruk blant unge er lavest i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Les også

Politi og Uteseksjonen bekymret for sentrumsmiljø i Oslo: – Mer vold blant yngre narkoselgere

Diskreditering uten påvisning av faktafeil

Men Slettholm skriver noe riktig og viktig: «Oslo Øst er en nasjonal slagmark i innvandringsdebatten, lakmustesten på om det flerkulturelle Norge kan lykkes. Fremstillingen av disse områdene er derfor av avgjørende betydning både for dem som mener integreringen feiler og dem som mener det tross alt går ganske bra.»

Nettopp. Og Aftenpostens Oslo-kommentator har åpenbart selv investert endel i denne kampen. Hele kommentarartikkelen går ut på å diskreditere Dagsrevy-reportasjen, selv uten påvisning av noen direkte faktafeil.

Vil svekke folks tillit til pressen

En av NRKs kilder var Jan Bøhler, som vel er den politikeren som kjenner Groruddalen best, på godt og vondt, og som neppe ønsker å stigmatisere bydelen der han har bodd i hele sitt liv. Han sier at gjengenes organiserte kriminalitet er økende, og representerer «den største trusselen mot samfunnsstrukturen vår». Og legger til: «Det aller farligste nå er at vi ikke tar dette på alvor, ikke ser faren.»

Da blir spørsmålet: Hvorfor vil ikke Aftenpostens kommentator se faren? Og hvorfor ser han ikke faren for at denne vegringen bare vil svekke folks tillit til pressen ytterligere?

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter