Debatt

Det er mer sannsynlig at mennesker med psykiske lidelser blir voldsofre enn voldsutøvere | Ingeborg Senneset

 • Ingeborg Senneset
  Ingeborg Senneset
  Journalist

Psykisk syke blir oftere offer for vold.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bydelsdirektør Marit Jansen i Nav Grorudskriver i sin kronikk i Aftenposten 4. oktoberom psykisk syke klienter. Hun vil vite om kommunen bør ha «egne ansatte som kan gjøre en farlighetsvurdering», og om politiet bør varsle kommunen om «tikkende bomber».

Politiet må gjerne varsle om tikkende bomber, spør du meg. Men spør du hvem disse tikkende bombene er, blir det straks vanskeligere.

Ikke farligere enn andre

For det er ikke slik at psykisk syke er farligere enn andre. Hovedkonklusjonen i en NOU fra 2010, som kartla drap i Norge i perioden 2004-2009, var at det er svært liten risiko for å bli utsatt for drap av person med psykisk lidelse alene. Andre faktorer, som rusmiddelbruk, er viktigere.

Jansens sterke engasjement og hennes omsorg for sine ansatte er berettiget og forbilledlig. Men hun bommer med bombeutspillet. For hvilken effekt vil det ha på de ansatte og klienter at direktøren advarer mot tikkende bomber som om det var noe som ventet ved døren ved neste arbeidsdag?

I en rapport til Helsedirektoratet fra 2006 konkluderer Statens helsetilsyn at «våre registreringssystemer ikke gir grunnlag for å fastslå at psykiatriske pasienter i særlig stor grad kan knyttes til alvorlige hendelser. Enkeltsakene har imidlertid stor gjennomslagskraft i mediene og kan få meget dramatiske følger for de involverte».

Bydelsdirektøren spør om sykehusene i større grad bør sende informasjon om pasienter som har fått behandling for psykiske lidelser til kommunen, som skal følge dem opp etter utskrivning. Helsepersonell er allerede pliktig å varsle hvis de anser en pasient som farlig.

Dette gjelder både i forbindelse med utskrivelser og permisjon, våpenbesittelse og såkalt annen voldsrisiko, som inkluderer historikk, risikosituasjoner og trusler. Men dette samarbeidet skal skje mellom helsevesen og politi, og så er det selvsagt viktig at sistnevnte følger opp.

Vanskelig å forutse

Det er imidlertid svært vanskelig å forutse voldelig adferd. Dette gjelder spesielt for psykisk syke. En studie nylig presentert i det anerkjente British Medical Journal slo fast at de verktøyene som i dag brukes for å fastsette risiko for vold fra en som har sonet voldsdom, er like pålitelige som å kaste mynt og krone. Lederen for studien kaller metodene «ubrukelige».

En kan med større sannsynlighet forutse at mennesker med psykiske lidelser blir voldsofre, enn voldsutøvere. En amerikansk studie viser at mennesker med psykiske lidelser har 14 ganger større sjanse for å bli offer for vold, enn selv å bli arrestert for voldelig adferd.

Riktigere enn å si at de med psykiske lidelser går rundt som tikkende bomber, er dermed å si at de med psykiske lidelser går rundt i et minefelt.

Twitter: @ingeborgborg

Få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Debatt
 2. Nav
 3. Psykisk helsevern
 4. Psykisk helse
 5. Psykiatri
 6. Vold