Debatt

Vi risikerer å ødelegge en husdyrproduksjon norske bønder har jobbet hardt for å optimalisere | Olav Reksen

 • Olav Reksen
  Olav Reksen
  Professor og leder for Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU
Å pynte på norske klimagassutslipp ved å legge ned norsk produksjon vil øke utslippene, mener debattanten.

For å oppnå målene i Klimakur 2030 må det utformes en ny langsiktig og kunnskapsbasert landbrukspolitikk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Miljødirektoratets rapport, Klimakur 2030, slår fast at halvparten av klimagassutslippene fra jordbruket stammer fra dyrenes fordøyelse. En reduksjon i kjøttforbruket i overensstemmelse med Helsedirektoratets kostholdsråd utgjør derfor et viktig potensial for utslippsreduksjoner.

Olav Reksen er professor og instituttleder ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Klimakur 2030 utgjør et bra kunnskapsgrunnlag, og jeg er ikke bekymret for at nordmenn skal spise mindre kjøtt. Jeg er imidlertid engstelig for at påvirkere og politikere med kortsiktig horisont vil referere enkelte deler av rapporten og ødelegge en husdyrproduksjon som vi har jobbet hardt for å optimalisere i folke- og dyrehelsens tjeneste.

Pynter på norske utslipp

Et vesentlig grunnlag for konklusjonene i Klimakur 2030 er at konsumet av kjøtt skal baseres på norsk produksjon.

Rapporten advarer mot at nasjonale tiltak kan gi økt import og mer grensehandel. I dag importerer vi mye kjøtt, og næringsministeren har nylig underskrevet en handelsavtale med Latin-Amerika som vil øke kjøttimporten.

Slike internasjonale handelsavtaler binder handlingsrommet vårt. En reduksjon av klimagassutslipp gjennom lavere kjøttproduksjon må bero på en endring av forbruksvanene. Det er det å håpe at klima- og miljøministeren forstår.

Å pynte på norske klimagassutslipp ved å legge ned norsk produksjon vil øke utslippene. Den latinamerikanske biffen belaster jordkloden med fire ganger høyere klimautslipp pr. kilo kjøtt enn den norske. Det beror på bedre fôring, fruktbarhet, dyrehelse og -velferd i Norge, i tillegg til verdens laveste forbruk av antibiotika pr. kilo kjøtt og melk.

Les også

Aftenposten mener: Melkekuttet er både et tap og en mulighet

Kua er bærekraftig

Landbrukspolitikken har premiert større bruk og mer intensiv produksjon. I dag melkes annenhver ku av en melkerobot. Ved siden av å være en dyktig husdyrkvinne eller -mann, så er den norske melkebonden svært høyt kvalifisert innen datateknologi og tekniske fag. Dette er omstillingsdyktige folk som har gjort store investeringene i sitt private foretak.

For å betale for dette må melke- og kjøttproduksjonen pr. ku øke. Noe som igjen fordrer mer innsats av kraftfôr og importert soya. Kua på sin side har ikke noe behov for å produsere ti tusen liter melk og en kalv i året, den kan gjerne spise mer gress og produsere mindre melk hvis det er ønskelig.

Vi kan halvere dagens forbruk av korn til kyr uten problemer. Ytelsen går ned mens helsen og reproduksjonsevnen forblir på samme gode nivå. Det forholder seg annerledes for svin og fjørfe, som må fôres med korn. Slik sett er kua et bærekraftig alternativ.

Les også

Joacim Lund: Jøss, biffen er visst ikke en klimaversting likevel!

Lytt til universitetene

Norske bønder er i stand til å omstille produksjonen av melk og kjøtt til etterspørsel og behov. For å oppnå målene i Klimakur 2030 må det imidlertid utformes en ny langsiktig og kunnskapsbasert landbrukspolitikk.

Her må universitetene konsulteres i større utstrekning enn i dag, og de må lyttes bedre til enn mange av dagens aktører i det offentlige rom. Hvis ikke er jeg redd vi mister en generasjon bønder og viktige arbeidsplasser i videreforedlingsleddet, nærings- og nytelsesindustrien, Norges nest største industribransje.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Landbrukspolitikk
 2. Influencer
 3. Kjøtt
 4. Landbruk
 5. Utslipp
 6. Kostholdsråd