Debatt

Kort sagt, fredag 27. september

  • Debattredaksjonen

Sykehussammenslåingen i Oslo. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ullevålsalternativet besvarer ikke oppgaven

Rolf Kåresen og Eilif Holte er motstandere av de vedtatte planene for utvikling av sykehustilbudet i Oslo. Men deres alternativ til 24 milliarder kroner løser ikke utfordringene.

For å virkeliggjøre ideene bak etableringen av Oslo universitetssykehus (OUS), samler vi nå spesialiserte fag og funksjoner på Gaustad. Da OUS ble opprettet i 2009, hadde 23 av 28 spesialiserte fagområder virksomhet både på Ullevål og Rikshospitalet. Listen er nesten like lang i dag. Nye bygg vil gjøre det mulig å samle fag og funksjoner.

Avdeling for blodsykdommer er ett unntak der det er gjennomført en samling. Denne viser hvor godt en sammenslåing av fagmiljøer kan fungere. Det er etablert et solid tilbud for pasienter med benmargskreft, og mange av pasientene deltar i kliniske studier.

Sammenslåingen er ikke et konstruert premiss. Vi følger vedtaket om å utvikle ett samlet regionsykehus på Gaustad.

Hvis vi nå skal planlegge for et nedskalert Aker sykehus og fortsatt drift på både Rikshospitalet og Ullevål, slik Kåresen og Holte ønsker seg, betyr det at vi må starte en ny planprosess og ikke minst nye runder med reguleringer av tomtene. Dette vil ta lang tid, og vi tror en ferdigstillelse i 2030 er altfor optimistisk.

Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Oslo universitetssykehus (OUS)