Debatt

Veier i øst og vest | Minge, Warncke, Jæger og Sandtorv

 • Harald Minge
  administrerende direktør, Næringsforeningen i Stavangerregionen
 • Marit Warncke
  administrerende direktør, Bergen Næringsråd
 • Bernt Jæger
  administrerende direktør, Næringsforeningen Haugalandet
 • Anne-Grete Sandtorv
  direktør, Stord Næringsråd

Ikke sjelden kommer medier og byråkrater i hovedstaden med en fremstilling om de lite lønnsomme veiprosjektene i resten av landet. Stemmer dette? Svaret er nei!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Vi konstaterer at regjeringen klart slår fast at fergefri E39, inkludert Rogfast, skal gjennomføres, skriver innleggsforfatterne. Her er fergeleiet på Sandvikvåg.

Aftenpostens leder 4. mai med tittelen «Gigantvisjoner gir ikke gode planer» er et eksempel som føyer seg inn i rekken av feilinformasjon.

Blant annet fremgår følgende i artikkelen: «Regjeringen har nemlig også signalisert at alminnelige betraktninger om samfunnsøkonomisk nytte bør tillegges økt vekt når neste Nasjonal transportplan skal snekres. Det er en fornuftig dreining i samferdselspolitikken som bør overstyre ønsket om lett salgbare visjoner.»

Faktum er imidlertid at mange av prosjektene langs det verdiskapende Vestlandet er betydelig mer lønnsomme enn de i det sentrale østlandsområdet.

Noen eksempler:

• E39 Rogfast har, basert på beregningsmodeller fastsatt av Finansdepartementet, en positiv samfunnsøkonomisk netto nytte på 14 milliarder kroner.

• Tilsvarende har Hordfast en positiv netto nytte på 11 milliarder kroner.

Til sammenligning har E18 mellom Asker og Oslo en negativ netto nytte på 18 milliarder kroner.

Våre prosjekter troner alene på toppen over de mest samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektene i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP).

Skrivebordsøvelse fra Oslo

I lederartikkelen fremgår dessuten følgende om Rogfast: «Prestisjeprosjektet i Rogaland er vedtatt og igangsatt, men ligger an til en kostnadssprekk på omtrent 6 milliarder kroner».

Dette er ikke dokumentert. Byggingen er i gang, to adkomsttunneler er allerede ferdig bygget, billigere enn budsjett. Arbeidet stoppet opp i høst grunnet høy pris på den første store tunnelkontrakten, men prosjektorganisasjonen har kuttet kostnader.

Les også

Vestlandets veidrøm kan bli for dyr

Den såkalte kostnadssprekken som Aftenposten refererer til, er i realiteten unødvendige påplussinger fra Vegdirektoratet og en ren skrivebordsøvelse fra Oslo. Halvparten av denne summen er nemlig knyttet til mulig privat fergedrift i konkurranse med tunnelen, som selvsagt er helt useriøst og lite troverdig. Flere sentrale kompetansemiljøer stiller også store spørsmål ved påplussingene.

Det er også verdt å minne om at 79 prosent av Rogfast skal finansieres med bompenger. Det statlige bidraget er ikke mer enn 21 prosent – mindre enn de 25 prosentene staten tar inn i moms på utbyggingen. Det bør være et tankekors blant dem som lettvint fremstiller det slik at de vil omdisponere disse pengene til andre formål.

Til sammenligning er den storstilte intercitytogutbyggingen på Østlandet fullfinansiert av staten.

Største nasjonale verdiskapningen

Vi konstaterer for øvrig at regjeringen klart slår fast at fergefri E39, inkludert Rogfast, skal gjennomføres.

Dette er den delen av landet som selv uten olje- og gassvirksomheten står for den suverent største nasjonale verdiskapningen og eksporten. Vi har et transportintensivt næringsliv, og da holder det ikke med fergestrekninger som har lang reisetid, trafikkavviklingsproblemer eller er stengt grunnet uvær. Dette hadde aldri Aftenpostens lederskribenter eller innbyggere på Østlandet funnet seg i.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. E39
 3. Transport
 4. Hordfast