Debatt

Stortinget skal ikke abdisere i en krisetid | Trond Giske

  • Trond Giske
    Trond Giske
    Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Vi kunne med god grunn sagt nei til alle forskriftene som var vedtatt etter fullmaktsloven, skriver stortingsrepresentant Trond Giske.

Vi kunne med god grunn sagt nei til alle forskriftene som var vedtatt etter fullmaktsloven.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stortinget har stoppet flere av regjeringens «koronaforskrifter». Vi kunne med god grunn sagt nei til alle forskriftene som var vedtatt etter fullmaktsloven. Stortinget skal ikke abdisere i en krisetid.

Koronapandemien er alvorlig, og i en krise er det lett å tenke at folkestyre og rettsprinsipper må vike for trygghet for liv og helse. Regjeringens forslag til «koronalov» ga svært vide fullmakter til å gi forskrifter, også i strid med gjeldende lover.

Regjeringen kunne langt på vei ha overtatt den lovgivende myndigheten som Grunnloven og maktfordelingsprinsippet gir Stortinget.

Bør stå i gullramme

Et enstemmig storting mente at: «Forslaget setter normale lovprosedyrer til side og utvider regjeringens makt på bekostning av Stortinget uten at dette er tilstrekkelig rammet inn og begrunnet.»

Stortinget så ingen motsetning mellom demokratiske prinsipper og trygghet, og slo fast at «Stortinget er landets øverste statsmakt, også i en krise.

Særlig i en krise er det avgjørende at viktige prinsipper i en rettsstat fortsatt gjelder». Disse setningene bør stå i gullramme.

Erna Solberg i Stortinget under debatten om den såkalte koronaloven.

Sterk avgrensning

Under ledelse av Jonas Gahr Støre (Ap) ble det raskt utformet en helt annen lov. Varigheten ble kun en måned og terskelen for anvendelse hevet. Og viktigst: Fullmakten skal kun brukes når normal lovbehandling i Stortinget ikke er mulig.

Regjeringen skal da «utdype hvorfor det ikke var anledning til å gjøre dette vedtaket gjennom en ordinær behandling i Stortinget». Dette er en sterk avgrensning.

Det vil være en fallitterklæring dersom Stortinget abdiserer samtidig som folk på en rekke samfunnsområder gjør en heltemodig innsats.

Les også

Stortinget enig om ny kriselov etter kraftige innstramminger – skal bare vare i en måned

Krav blir brutt

Fredag brukte regjeringen fullmakten for første gang. Men regjeringen ga ingen utdypende begrunnelse for hvorfor stortingsbehandling ikke var mulig.

Regjeringen har rett og slett sett bort fra kravet fra et enstemmig storting. Og stortingsbehandling hadde vært mulig.

Fire forskrifter gjelder for eksempel mulighet for digitale generalforsamlinger. Regjeringen kunne fremmet lovsak om dette sist fredag, Stortinget kunne gjort vedtak i løpet av denne uken.

Også kravet om at tiltakene ikke skal gå lenger enn strengt nødvendig, blir brutt.

Om blant annet barnehageloven, opplæringsloven og universitets- og høyskoleloven sier forskriftene at «loven og lovens forskrifter gjelder så langt de er mulige og forsvarlige å oppfylle under utbruddet av covid-19».

Regjeringen setter i realiteten hele lovområder ut av spill. Det synes som om regjeringen ikke har forstått Stortingets klare begrensninger i bruken av fullmakten.

Les også

Halv makt i denne sal | Kjetil B. Alstadheim

Åpenhet og demokrati

Regjeringen gjør klokt i å spille på lag med Stortinget og slå ring om demokratiske prinsipper.

En nasjons sikkerhet har til alle tider vært brukt som argument når demokrati settes til side. Det er lett å følge viktige prinsipper i gode tider, men det er i vanskelige tider de er viktigst.

Folk forventer at vi møter krisen med åpenhet og demokrati, at vi står sammen og skaper tverrpolitiske løsninger. Den forventningen må vi innfri på en måte som står seg for ettertiden.

Les også

Aftenposten mener: Prinsipielt problematisk fullmaktslov

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Demokrati
  4. Trond Giske