Debatt

En bevisst Kina-politikk | Ine Eriksen Søreide

 • Ine Eriksen Søreide
  Ine Eriksen Søreide
  Utenriksminister (H)
I internasjonalt diplomati må vi alltid vurdere hvilken tilnærming som gir best gjennomslag, skriver Ine Eriksen Søreide. Her fra Kina-besøk i fjor.

Vi stiller tydelige krav både til Kina og oss selv, basert på våre verdier og interesser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Harald Stanghelle er i Aftenposten 7. juni kritisk til norsk Kina-politikk. Jeg er enig i at Kinas posisjon som stormakt skaper spenninger internasjonalt. I en tid når verden blir stadig mer polarisert, må vi gjøre hva vi kan for å motvirke denne utviklingen.

Samtidig må vi forsvare norske interesser og de verdiene vi bygger vårt samfunn og vår utenrikspolitikk på.

Dette er et hovedtema i stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid, som ble lagt frem 14. juni.

Tydelige krav

Samhold og koordinering med europeiske land og EU blir stadig viktigere i norsk utenrikspolitikk. EUs tilnærming til Kina ligner vår egen. Utgangspunktet er dialog og samarbeid – slik at vi kan dra nytte av de mange muligheter som er skapt siden de økonomiske reformene i Kina startet for 40 år siden.

Samtidig stiller vi tydelige krav både til Kina og oss selv, basert på våre verdier og interesser. Vi er tydelige på våre forventninger om reform på områder hvor utviklingen i Kina er bekymringsfull. Dette gjelder alle politikkområder – i vårt menneskerettighetsengasjement, i vårt økonomiske forhold til Kina, i handelspolitikken og i sikkerhetspolitikken.

Vi må være målbevisste, realistiske, tydelige og forutsigbare. Og vi må være bevisste på hvilke virkemidler vi bruker.

Da Stortinget var vertskap for folkekongressformann Li Zhanshu, formidlet vi tydelige budskap om markedsadgang og ikke-diskriminering for norske selskaper og vår bekymring over menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang-provinsen og i Kina generelt.

Vi understreket også betydningen av hav, miljø og klima, bevaringen av globale styringsstrukturer og behovet for å reflektere arbeidslivsstandarder i frihandelsavtaleforhandlingene.

Folkeretten må respekteres

Vår åpne økonomi er sårbar for økt konfliktnivå i verdenshandelen. Det er i vår interesse at verdens stater fortsetter å basere økonomi og politikk på økt samkvem og gjensidig avhengighet.

Vi er avhengige av at folkeretten respekteres. Ulike samfunnsmodeller må ikke stå i veien for samarbeid og felles løsninger. Kina har en nøkkelrolle dersom verden skal løse globale utfordringer som klimakrisen og forsøpling av verdenshavene.

Å fremme menneskerettigheter – også i Kina – er en viktig del av regjeringens utenrikspolitikk. Vi samarbeider med andre land i FNs menneskerettighetsråd, vi tar opp menneskerettighetsspørsmål i dialogen med Kina, og vi støtter konkrete prosjekter.

I internasjonalt diplomati må vi alltid vurdere hvilken tilnærming som gir best gjennomslag. Internasjonalt engasjement, stille diplomati og offentlig press er alle relevante virkemidler, men de må benyttes målrettet og tilpasses konteksten.

Kina er et stort land som spiller en økende rolle globalt. Skal vi lykkes i vår Kina-politikk, må den gjennomføres med klokskap og være koordinert med nærstående land. Vi må forholde oss til Kina som aktør slik som Kina er, og til verden slik den er, med de mulighetene og utfordringene dette samarbeidet byr på.

 • Flere meninger om Kina:

Les også

 1. Kinas farlige takk til Norge | Harald Stanghelle

 2. Vi vil ikke knebles av Kina | Chiu og Wan

 3. Kina gjør mer enn å kopiere andre | Haugli og Tepfers


Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Utenrikspolitikk
 2. Sikkerhetspolitikk
 3. Kina
 4. Internasjonal politikk