Debatt

Kort sagt, mandag 24. juni

  • Debattredaksjonen

Sykefravær, bompenger og oljefondet. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det sentrale er neppe å skrote medarbeidersamtalen

De pleide å ha en årlig medarbeidersamtale, men kuttet den ut. Resultatet: Sykefraværet falt fra 8,4 til 2,3 prosent, skriver Aftenposten 11. juni. Ingressen er spisset og den fanger interesse. Som organisasjonspsykolog i Stamina Helse skulle jeg ønske den heller fremhevet poenget. Ledelsen begynte å se og forholde seg til enkeltmedarbeidere.

Fortsatt hviler sykefraværsarbeidet på en tanke om at man skal jobbe utelukkende på organisasjonsnivå. Oppfølging av individet faller utenfor. Jeg tror WK Entreprenørers erfaringer berører noe av det mest sentrale om vi skal lykkes i å snu utviklingen. Vi må se individet samtidig som vi jobber med struktur, organisasjon og ledelse. Å kaste systemer og struktur over bord er neppe nøkkelen. Jeg håper artikkelen kan bidra til et avspark for en diskusjon der vi snakker mindre om årsaker til sykefravær og mer om hva som fører til nærvær. Det vil føre til at flere erfarer det samme som WK Entreprenører.

Ruth Eva Gagliardi, organisasjonspsykolog i Stamina Helse


E39-Hordfast er et fergeavløsningsprosjekt

Aftenposten hadde nylig en omtale av Hordfast. Den var opplysende, men manglet noen fakta.

Bompengene på et fergeavløsningsprosjekt er en videreføring av fergebetalingen og kan selvsagt ikke benyttes noe annet sted.

Fergetaksten på E39-fergen Sandvikvåg – Halhjem (sone 22) er i dag for liten bil 311 kroner og vogntog 1670 kroner. Bompengene i Hordfast blir ifølge Statens vegvesen 340 kroner for liten bil og 1020 kroner for stor bil.

I motsetning til evig fergebetaling blir Hordfast gratis når prosjektet er nedbetalt. Dette ser vi i nær alle fergeavløsningsprosjekt.

For eksempel ble E39 Trekantsambandet (Stord-Haugalandet) nedbetalt tre år før tiden (etter 12 år). Fra 2013 har det vært gratis. Trekantsambandet avløste E39-fergen Skjersholmane-Valevåg (sone 6), her ville fergetaksten i dag vært på 144 kroner for liten bil og 1024 kroner for vogntog.
På de seks årene det har vært gratis å kjøre, er trafikantene spart for 2522 millioner kroner.

Øyvind Halleraker, daglig leder, Hordfast AS


Viktig skille mellom forbruk og investeringer

I sitt svar til Carl I. Hagen i Aftenposten 12. juni har NHOs sjeføkonom Øystein Dørum viktige kommentarer til Hagen om bruken av Statens Pensjonsfond, hvor han poengterer betydningen av å ta vare på hovedstolen i fondet og at i hovedsak skal kun en andel av avkastningen medtas i Statsbudsjettet. Der han trår feil, er når han skriver at «skillet mellom forbruk og investeringer er kunstig». Det er nettopp dette skillet som er det geniale med forvaltningen av dette fondet. Forbruk anses jo å ha kortsiktighet i motsetning til investeringer. Det blir ikke minst viktig den dagen oljeinntektene tar slutt og fondet skal leve videre av avkastningen som tidligere investeringer forhåpentligvis vil føre til. Det være seg investeringer i utdanning og kunnskap såvel som i transportsektoren med raskere, mindre miljøskadelig og sikrere transport over tid.

Tore Staubo, siviløkonom


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sykefravær
  3. Arbeidsliv
  4. Bompenger
  5. Transport
  6. Olje og gass