Kort sagt, tirsdag 7. mai

Dødshjelp, språkarbeid i barnehagene og Steve Bannon på besøk i Norge. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Feighet i dødshjelpsdebatten

Ole Peder Kjeldstadli og Preben Aavitsland tar mannen og ikke ballen i sine tilsvar til mitt innlegg om dødshjelp. Det er en kjent, men lite ærefull taklingsmetode.

Begge er opptatt av at mennesker skal få «bistand til å avslutte livet etter egen vilje, som frelse fra livet», som Aavitsland uttrykker det. Hvis man virkelig er opptatt av dette, så er det overraskende at man ikke kjemper for at andre enn helsepersonell i helseinstitusjoner kan utføre dødshjelp.

For dersom man mener at andre ikke kan utføre dødshjelp, så gjelder de samme argumentene mot at helsepersonell skal gjøre det. Da er man egentlig mot dødshjelp.

Det er mitt poeng. Og det reiser spørsmålet om hvorfor tilhengerne av dødshjelp ikke åpent tør drøfte denne muligheten.

Bjørn Hofmann, forsker


Alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen

SVs manglende interesse for kvalitet og språkarbeid i Oslos barnehager forsterker de sosiale forskjellene.

I Aftenposten 30. april skriver byråd Inga Marte Thorkildsen at Oslo Høyre presenterer politikk for bedre språk i barnehagen for «å fremstå som nye og offensive». Selv er hun helt ærlig. Byrådet har tilsynelatende ingen planer om å være nytenkende eller offensive i kampen for bedre kvalitet i Oslos barnehager.

Rapporter viser at barnehager i levekårsutsatte områder i Oslo har lavest pedagogtetthet, lite systematisk språkarbeid og nedslitte uteområder. Groruddalskartleggingen forteller at mange pedagogiske ledere kun kartlegger språkutviklingen til et fåtall barn og at språkundervisningen ikke er godt nok tilpasset flerspråklige barn. I Gamle Oslo fikk barneskolene bare melding om språklig bekymring for 45 av de 138 elevene som trengte særskilt norskopplæring i første klasse.

Oslo Høyre ønsker å utjevne kvalitetsforskjellene i Oslos barnehager ved å målrette innsatsen og ressursene til de barnehagene som har større utfordringer med språkarbeid. Vi må sikre at flere barn med svake norsk- og språkferdigheter oppdages og får hjelp tidligere.

Thorkildsen påstår at alt Oslo Høyre foreslår, gjøres allerede. Det er ikke riktig. Oslo Høyre ønsker for eksempel flere barnehagelærere i Oslo. Byrådet har derimot bedt om dispensasjon fra det nasjonale kravet til 43 prosent pedagogtetthet, og mangler 400 barnehagelærere. Oslo Høyre ønsker et ambulerende språkteam med pedagoger som kan veilede barnehager med større utfordringer. Byrådet ønsker derimot ikke å kartlegge og få kunnskap om barnas språkutvikling i de ulike barnehagene.

Når så mange barn begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk, må vi ta grep. Da hjelper det ikke å sitte stille i båten og kritisere opposisjonen for å tenke nytt og offensivt.

Saida Begum, ordførerkandidat for Oslo Høyre, og Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (H)


Ytringene vi ikke tåler

Bannon-besøket har den siste tiden skapt mye debatt. Det påstås at ytringsfriheten er under press av politisk korrekthet og identitetspolitikk. Selv om jeg er enig i at ytringsfrihet er et viktig prinsipp, går jeg ikke med på at man skal slippe til alle meninger. Det er ikke alle som tåler dagens lys, spesielt av hensyn til minoriteter.

Altfor ofte blir hatefulle ytringer møtt med bare et sukk. Det er farlig. Mange argumenterer for at sider som Resett er bra fordi ekkokamre er dårlig. Man trenger ikke bruke lang tid der inne for å se at Resett er et eneste stort ekkokammer. Rasistiske ytringer og påstander om at svarte har lavere gjennomsnittlig IQ enn hvite får stå uimotsagt i kommentarfeltet.

Meningene dere ikke liker, tåler ikke vi. Jeg begynner å bli lei av å høre mennesker som tilhører majoritetsbefolkningen, snakke om at vi må slippe til «meninger vi ikke liker», når det er snakk om meninger som undergraver min menneskelighet. Vi må akseptere at noen grupper rammes hardere enn andre.

Lisa Esohel Knudsen, skribent