Til Tegnehanne, fra overlege og lege: Din kritiske fødehistorie hjelper oss

Norske fødeavdelinger blir belønnet for resultater og innsats, ikke for den nødvendige 24/7-akuttberedskapen.

Hanne Sigbjørnsen aka Tegnehanne fødte nylig sitt første barn. Den kritiske fødehistorien skapte debatt.
  • Thorbjørn Brook Steen
    Overlege ved fødeavdelingen, Oslo universitetssykehus
  • Patji Alnæs-Katjavivi
    Lege
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hanne Sigbjørnsens tegneserie om sin egen fødehistorie har, med eleganse, truffet spikeren på hodet. Med flere tusen «likes» kan vi anta at mange av Tegnehannes følgere på Instagram kjenner seg igjen. Tegneserien kan også hjelpe helsevesenet og helsepolitikere med å skape et bedre fødetilbud i fremtiden.

Traumatisk opplevelse for mange

Tall fra norske studier viser dessverre at rundt en tredjedel opplever fødselen som traumatisk. Det betyr ikke nødvendigvis at det har vært fare for mor eller barns liv. Velmenende, men dårlig kommunikasjon, eller en følelse av ikke å bli sett, kan også påvirke dette. Koronapandemien har nok også gjort sitt.

Den nødvendige oppmerksomheten som skal til, sikres av kontinuerlig tilstedeværelse av en jordmor under aktiv fødsel – noe som allerede er et nasjonalt mål. Utfordringene nå ligger fremdeles med ivaretagelsen av kvinnen der fødsel skal igangsettes eller på barsel.

Det får Sigbjørnsen frem på en glimrende måte. Mer ressurser vil nok øke følelsen av å bli sett også her. Helsepersonell kan bli bedre på kommunikasjon, men god kommunikasjon hjelper likevel lite dersom det driftsmessige rundt kvinnens opphold på sykehuset ikke er lagt tilstrekkelig til rette.

Finansiering og ressurser spiller en stor rolle

Var opplevelsen dårlig grunnet bemanning? spør Sigbjørnsen på Dagsnytt Atten.

Bemanning begrenses av ressurser i form av finansiering og personell. Ifølge Jordmorforbundet forteller 90 prosent av jordmødrene som blir spurt, at de ikke klarer å møte kravet om tilstedeværelse under fødsel. De legger skylden på dagens innsatsstyrte finansiering, som slår uheldig ut på fødeavdelingens drift.

Hva da med igangsettelse og barsel?

Thorbjørn Brook Steen er overlege ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus. Patji Alnæs-Katjavivi er lege.

I fjor ble helseminister Bent Høie (H) hentet inn i finansieringsdebatten om hvordan norske fødeavdelinger delvis blir belønnet for resultater og innsats, ikke for den nødvendige 24/7-akuttberedskapen. Dette resulterte i en rapport fra Helsedirektoratet som kom i vår.

I Endringer i fødepopulasjonen og konsekvenser for bemanning og finansiering står det blant annet at igangsettelser av fødsel har økt fra 10 prosent til 26 prosent de siste 20 årene.

Løft frem omsorg ved igangsatte fødsler

Vi vet at jordmødrene som hjelper igangsatte kvinner, som oftest har andre oppgaver og andre syke gravide å ta seg av i tillegg. Blant rapportens anbefalinger finner vi:

  • Bemanning bør tilpasses antall pasienter i avdelingen
  • Det bør utarbeides nasjonale normtall for bemanning ved fødeinstitusjonene
  • Foretakene bør vurdere å øke andelen rammefinansiering til fødeavdelingene

Kan rapportens anbefalinger resultere i at Tegnehannes opplevelser med fødselsomsorgen skaper mindre kontroverser i fremtiden?

De fleste har heldigvis en god opplevelse av graviditeten, den eventuelle igangsettelsen, fødselen og barseltiden.

Norge regnes som verdens tryggeste land å føde i. Likevel er det mulig å gjøre ting bedre. Vi må få orden på finansieringsmodellen og tenke nytt rundt omsorg ved igangsettelser på de store sykehusene. Nå.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter