Hvem har lettvint omgang med premisser, Astrup? | Ellen De Vibe

  • Ellen de Vibe
Picasso og Nesjars «Fiskerne» løsnet fra Y-blokka, som ifølge Ellen de Vibe aldri ble vurdert bevart av staten.

Staten har ikke utforsket bevaring av Y-blokken og omgår retningslinjer i plan- og bygningsloven i planleggingen av regjeringskvartalet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Erling Dokk Holms spør i Aftenposten 12. juli hvordan bygging av nytt regjeringskvartal (RKV) kan starte uten bevilgning fra Stortinget. 17. juli svarer Nikolai Astrup at Dokk Holm lettvint omgår premisser for prosjektet. Tre premisser viser derimot at staten er skyldig i dette.

Rivebeslutning før planprosess hindret vernevurdering av Y-blokken. Staten brøt egen fredningspolitikk for internasjonalt anerkjent, integrert arkitektur og kunstverk. At åndsverksrettigheter for Y-blokkens berørte arkitekter og kunstnere ennå ikke er avklart, er en skam. Det er eier av kunstverkene, altså staten, som har ansvaret for dette.

Astrup sier arkitekturen er godt håndtert i parallelloppdrag, konsekvensutredning (KU) og arkitektkonkurranse. Førstnevnte viste at prosjektet sprengte byens tålegrense, og romprogrammet er senere halvert. Det er bra. Men hverken KU, reguleringsprosess eller arkitektkonkurranse utforsket reell bevaring av Y-blokken. Staten besluttet riving før disse prosessene ble kjørt.

Ellen de Vibe demonstrerer mot riving av Y-blokken og fjernes og arresteres av politiet.

Omgår retningslinjer

Staten startet å bygge sikkerhetssenter mellom Møllergata 19 og Y for vel fem år siden. På mitt spørsmål om prosjektet ville påvirke Y-blokken, avkreftet staten dette. Tidlig fastsetting av Cobra-senteret under terreng ga likevel premisser over terreng som ikke hensyntok historiske byrom med uerstattelig arkitektur.

Omgår staten egen arbeidsinstruks? Statens økonomistyringsverktøy brukes for å sikre riktig prioritering og bevilgning til prosjekter. Prosjektene skal følge plan- og bygningslovens rammer og retningslinjer for planlegging. Det er ikke gjort for regjeringskvartalet. Større byggeprosjekter skal heller ikke starte før forprosjekt er kostnadsberegnet og kvalitetssikret (KS2) og midler er bevilget av Stortinget.

Prosjekter skal ikke deles opp i mindre delprosjekter for å unngå grenseverdien for kvalitetssikring. Dersom nytt regjeringskvartal kommer til å koste mellom 20 og 30 milliarder, er ikke den mest lettvinte omgangen med premissene nettopp dette, ikke Dokk Holms spørsmål knyttet til kostnadene, Astrup?


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter