Debatt

Fem forslag til et enklere regelverk for foreldrepermisjon

 • Trond Nordseth
  Trond Nordseth
  Lege og småbarnsfar
Regelverket for foreldrepermisjon er unødvendig komplisert, mener lege og småbarnsfar Trond Nordseth.

Gi mor og far/medmor helt like rettigheter!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Viktige spørsmål om foreldrepermisjon er igjen aktualisert ved at Nav har fratatt fedrekvoten til dem som ikke har ettersendt inntektsmeldinger. Her er fem forslag til forenkling av regelverket:

1. Gå bort fra prinsippet om sammenhengende uttak

Regelverket tar utgangspunkt i at foreldrepermisjon skal tas ut sammenhengende, samtidig som søkerne står relativt fritt til å søke utsettelse og omfordele permisjonsuker. Dette må også sees i sammenheng med at Arbeidsmiljøloven gir ulike rettigheter for sammenhengende og usammenhengende uttak overfor arbeidsgiver, hvor førstnevnte gir arbeidstagere sterkest bestemmelsesrett.

Det hadde vært bedre familiepolitikk om foreldrene selv kunne bestemme uttaket av foreldrepermisjon slik det passet dem og barna, uavhengig av om uttaket var sammenhengende eller usammenhengende, gradert eller ugradert. Dette er et politisk spørsmål, hvor arbeidsgivers styringsrett må sees i forhold til ønsket familiepolitikk.

2. Fjern alle søknadsfristene

Søker man ikke innen Navs oppgitte frister, mister man permisjonsdager. Det hadde prinsipielt vært enklere om søknadsfristen var innen barnet fylte tre år. I så fall ville sent innsendte søknader primært være et spørsmål om likviditet og tidspunkt for etterbetaling, fremfor at det gjøres til et spørsmål om rettigheter.

Trond Nordseth, lege og småbarnsfar

3. Gi mor og far/medmor helt like rettigheter

For mange av far/medmors rettigheter er knyttet til mors rettigheter, da far/medmors rett til foreldrepenger avhenger av at mor har jobbet seks av de siste ti månedene før fødsel. Dette skaper et unødvendig komplisert regelverk og gjør at fedre i full jobb ikke nødvendigvis har rett til foreldrepermisjon.

4. Termin og ikke fødselstidspunkt bør definere hele permisjonsperioden

Bare 3 prosent blir født på termindatoen, slik at Nav må korrigere resterende 97 prosent av søknadene i ettertid ut fra når fødselen faktisk skjedde. Mor mister også sine tilmålte uker før fødsel om hun føder før termin. Unntaket gjelder de som føder før uke 33. Da får mor permisjon frem til termintidspunkt uten å miste noe av permisjonstiden.

Sett i forhold til Navs regelverk er fødsel i starten av uke 33 det dårligste tidspunktet å føde. Her får foreldreparet 46 uker permisjon etter fødsel, slik at permisjonen utløper når barnet biologisk sett er 10 måneder gammelt. Med 15 ukers fedrekvote bør et barn født i uke 33 ha opparbeidet seg gode nok ammeferdigheter til at det passer med mors arbeidstid, helst innen det er seks måneder gammelt. Var foreldrene forutseende nok til å velge 59 uker istedenfor, får barnet litt bedre tid på seg.

5. Krav om inntektsmelding fra arbeidsgiver til Nav bør bortfalle

Skatteetaten har full oversikt over alle dine løpende inntekter inneværende år fra måned til måned (se «Mine inntekter» etter innlogging på etatens nettside). Hvorfor er det da nødvendig at alle arbeidsgivere må sende inntektsskjema til Nav før Nav kan saksbehandle søknaden? Det hadde vært enklere om Nav sjekket dette automatisk hos Skatteetatens nettsider når søknaden ble behandlet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Dette er saken:

 • Aftenposten avslørte nylig at mange fedre har mistet hele fedrekvoten sin på grunn av en feil i Nav.
 • Nav gikk derfor ut og ba folk melde seg dersom de har, eller kjenner noen som har, fått avslag og mistet foreldrepenger på feil grunnlag.
 • Politikere i flere partier krever nå full opprydning.

Les mer om

 1. Foreldrepermisjon
 2. Familiepolitikk
 3. Rettigheter