Debatt

Sprer myter om den norske boligbeskatningen | Morten Andreas Meyer

  • Morten Andreas Meyer
    Morten Andreas Meyer
    Generalsekretær, Huseierne

Vi deler bekymringen for at eierandelen i befolkningen med aller lavest inntekt går ned, men det løses ikke gjennom høyere boligbeskatning, skriver Morten Andreas Meyer (bildet). Foto: Huseiernes Landsforbund

Debatten om boligpriser og boligbeskatning må ha fakta som utgangspunkt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjetil Rolness bruker sin første kommentar i Aftenposten til å spre myter om den norske boligbeskatningen.

Han hevder at gunstig boligbeskatning øker forskjellene og begunstiger de formuende. Det er feil. Lav beskatning på hus og hjem sørger tvert imot for bedre formuesfordeling og mindre forskjeller.

Bremser økning i forskjeller

I løpet av livet vil mer enn 90 prosent av oss bo i et hjem som eies av husstanden selv. Eierskap til eget hjem skaper frihet, trygghet og uavhengighet.

Selveierlinjen er et resultat av villet politikk som har gjort det mulig for folk med vanlige jobber og inntekter å eie selv.

Boligformuen er det største formuesobjektet for folk flest. Boligformuen er jevnere fordelt på husholdningene enn annen formue.

Gjennom eierandelen kan majoriteten av husholdningene ta del i akkumuleringen av formue, snarere enn at kapitalavkastning skal være reservert dem med pengeplasseringer i finansmarkedene.

Selveierpolitikken bidrar derfor til å bremse økningen i forskjeller.

Samme alder for førstegangskjøp

Rolness gir inntrykk av at det blir stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Men statistikk viser at gjennomsnittsalderen for førstegangskjøp er omtrent den samme som for tyve år siden.

Han bruker den lavere eierandelen i Oslo enn i landet for øvrig som «bevis» på at dagens politikk er i ferd med å ødelegge den norske boligmodellen, men overser hovedårsaken til hvorfor det er slik. Ca. 15 prosent av befolkningen i Oslo er studenter, som naturligvis foretrekker å leie fremfor å eie.

Det viktigste virkemiddelet

Vi deler bekymringen for at eierandelen i befolkningen med aller lavest inntekt går ned, men det løses ikke gjennom høyere boligbeskatning.

Det viktigste virkemiddelet er å bidra til at folk kommer i jobb og sikres egen inntekt.

Debatten om boligpriser og boligbeskatning må ha fakta som utgangspunkt, spinning av myter tjener ingen.

Det er fornuftig å løfte blikket fra Frogner og Grünerløkka. Det er områder som bekrefter unntakene og ikke hovedregelen i det norske boligmarkedet.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kjetil Rolness
  2. Boligmarkedet
  3. Boligpolitikk