Debatt

Kampen vil fortsette

 • Gudmund Johnsen
 • Eldar Husøy
 • Marie Grastveit
 • Øivind Benestad

Ekteskapet er en av Guds grunnleggende skaperordninger, som hverken politikere, biskoper eller kirkemøter har mandat til å omdefinere, skriver artikkelforfatterne. STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

Kampen om ekteskapet og barns rett til mor og far vil bli intens frem mot Kirkemøtet i 2014.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De fem medlemmene i Presteforeningens sentralstyre uttalte nylig at Kirken bør åpne for likekjønnede ekteskap. Uttalelsen er en personlig meningsytring fra sentralstyret og har ingen forankring i vedtak fra Generalforsamlingen eller andre fora i Presteforeningen. Det er derfor tåkelegging av fakta når noen fremstiller det som om hele Presteforeningen står bak uttalelsen.

Mye tyder på at flertallet av prestene i Norge sier nei til å innføre likekjønnet ekteskap i Kirken. Grunnene til det er mange. Her er noen av dem:

Bibelen: Hele Bibelen er krystallklar på at ekteskapet er for mann og kvinne. De ti bud («Du skal hedre din far og din mor»), fortellinger, eksempler og symboler, Bergprekenen og Jesu undervisning (f.eks. Matteus 19) er entydige. Ekteskapet er en av Guds grunnleggende skaperordninger som hverken politikere, biskoper eller kirkemøter har mandat til å omdefinere.

Biologien: Kjønnsforskjellene mellom mann og kvinne er ingen tilfeldig egenskap eller en sosial konstruksjon, men en forutsetning for at barn kan fødes. Mor-far-barn-relasjonen er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Å innføre en ideologi som sier at kjønnsforskjellene er uten betydning, at biologisk slektskap er irrelevant og at mor og far kan byttes ut med en person av motsatt kjønn, vil på lengre sikt forandre fundamentet for hele vår sivilisasjon. Det kan ikke Kirken støtte.

Barnet: All tale om «rettigheter» og «diskriminering» blir avslørt som manipulerende svada når man bruker barneperspektivet som nøkkel. Faktum er at barn blir frarøvet gudgitte rettigheter og blir diskriminert i forhold til andre barn når ekteskapet blir gjort kjønnsnøytralt. Det er hverken en menneskerett eller etisk høyverdig å skaffe seg planlagt farløse barn, slik norsk lov nå tillater. Kirken kan ikke følge staten i denne barnediskrimineringen.

Bryllup: Liturgi er kirkelære uttrykt i gudstjenestelig språk. Å innføre en ny vigselsliturgi handler om mye mer enn seremonier. Likekjønnet bryllup betyr at Kirken endrer hele sin skapelsesteologi om familie og barn. Dette vil få dramatiske konsekvenser på alle nivåer i Kirken – fra undervisning i søndagsskole og konfirmantbøker til forkynnelse og sjelesorg.

Bispemøtet: Bispemøtets flertall erklærte i oktober at det er bibelsk forsvarlig å omdefinere ekteskapet og gjøre det kjønnslikegyldig. For seks år siden sa et nesten enstemmig bispemøte det stikk motsatte. Uten et fnugg av ny innsikt eller tunge bibelske argumenter har de gjort en pinlig kuvending. Bispeflertallet gjør nå knefall for en radikal kjønnsideologi som på sikt vil føre til en dekonstruksjon av Kirkens lære om kjønn og seksualitet, ekteskap og familie, foreldreskap og barn. Tilliten til biskopenes teologiske og ideologiske vurderingsevne har naturlig nok fått en alvorlig knekk hos mange kirkemedlemmer.

Kampen om ekteskapet og barns rett til mor og far vil bli intens frem mot Kirkemøtet i april 2014. Resultatet er helt åpent. Men ingen bør bli overrasket om flertallet taler Bispemøtet og Presteforeningens sentralstyre midt imot. Det vil i tilfelle være et håpstegn for Den norske kirke.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. NORGE

  Dropper ordene "mann", "kvinne" og "brudepar"

 2. NORGE

  Etter lang kamp vedtar Kirkemøtet i dag nytt vielsesritual. Den skal også kunne brukes når homofile gifter seg.

 3. NORGE

  Klart for homoekteskap i kirken

 4. POLITIKK

  Synes noe av kritikken mot ham selv har vært «over streken»

 5. KRONIKK

  Kirkens støtte til kvinner og arbeidere: 150 år for sent. I klimasaken: 75 år for sent. For homofile: 50 år.

 6. NORGE

  Biskop kalte presten illojal fordi hun fikk samboer