Debatt

Hele E18-innlegget fra Høyres Solli og Solberg er en øvelse i tåkeprat | Bjørn Stærk

 • Bjørn Stærk
  Bjørn Stærk
  Spaltist

Det neste store transportprosjektet Akershus-politikerne ønsker seg, er en ny og bredere E18 langs vestkorridoren fra Lysaker til Drengsrud i Asker. Foto: Stein J. Bjørge

Hvis en vei til 40 milliarder er et miljøprosjekt, kan hva som helst være det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Etter å ha lest svaret fra Høyres fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, og Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, innser jeg at ordet «miljøprosjekt» har mistet sitt innhold.

Solberg og Solli skriver at ny E18 mellom Lysaker og Asker skal bli et eneste stort miljøprosjekt. Veien vil oppnå alt som er godt. Den blir en miljøvei som går i miljøtunneler. Det skal bli eget bussfelt og sykkelfelt, og det vil skje så mye byutvikling oppå lokkene at det nærmest vokser frem et nytt Løren et sted mellom Lysaker og Asker, hvis jeg har forstått dem riktig.

Dessuten er det rettferdig å bruke 40 milliarder på denne veien, for alle andre har fått sitt. Og det er tverrpolitisk enighet som ligger bak, for dette står Høyre og Arbeiderpartiet sammen om, bortsett fra Arbeiderpartiet.

Støyreduksjon

Miljøprosjekt er et fint ord. Jeg liker miljø. Jeg er for miljø. Det er alle. Ordet er en sekk du kan dytte hva du vil i. Når man kikker nedi sekken kan man derfor finne det utroligste.

Høyre-politikerne i Asker kommune, for eksempel, kaller ikke E18 et miljøtiltak fordi den for eksempel vil redusere klimagassutslippene i Akershus. Det er forståelig at lesere kan sitte igjen med dette inntrykket, men slik er det altså ikke.

De kaller den et klimatiltak først og fremst fordi den vil redusere bilstøyen for 3 000 naboer. Og det vil den nok, etter at byggearbeidet er ferdig i 2030.

Miljøprosjekt høres finere ut enn støyreduksjonsprosjekt.

Samferdselspolitisk fløy

Visstnok er det kun det «samferdselspolitiske fløypartiet» MDG som er mot Høyres E18-planer. Ja, og meg da, som ser på (ekte) miljøvern som god konservativ politikk, og håper at Høyre en dag innser det samme. Og Jon Hustad, som mener prosjektet er like meningsløst som å bygge et nytt fint rør inn til et overfylt basseng. Og trafikkforskerne, som sier at E18-kritikerne har solid støtte i fagmiljøet. Og Ruter, som mener at kollektivprosjekter trenger pengene mer enn E18.

Ordet miljøprosjekt er en sekk du kan dytte hva du vil i. — Bjørn Stærk

Ruter er til og med skeptiske til å bygge et eget bussfelt på E18. I framtiden bør folk heller ta tog og t-bane inn til Oslo, mener de. Bussbehovene på E18 kan kanskje løses på dagens vei. Riktignok fikk de bare fem dager på seg til å ta stilling til spørsmålet, så et klarere svar får vi ikke. Tid er tross alt penger.

Oslo Arbeiderparti ber om en billigere vei. Også Oslo Høyre var kritiske til de enorme kostnadene, fram til de tydeligvis nå har skiftet mening.

Det er ikke åpenbart hvem som tilhører en samferdselspolitisk fløy her.

En øvelse i tåkeprat

Men så er også hele innlegget en øvelse i tåkeprat. Tåke skal ikke klargjøre. Tåke skal forvirre og overvelde, og trekke oppmerksomheten bort fra det som er viktig.

Det er to spørsmål som er viktige i E18-debatten. Begge ligger så godt gjemt i svaret fra Solli og Solberg at man knapt legger merke til dem.

Det første er spørsmålet om hva vil skje med biltrafikken og klimagassutslippene. Alle veiekspertene er enige om at den E18-utbyggingen Akershus ønsker seg vil øke kapasiteten for personbiler. De er også enige om at dette vil øke bilbruken, så fremt man ikke priser vekk bilistene med ekstra høye bompengeavgifter.

Bjørn Stærk er spaltist i Aftenposten Foto: Thomas Sirland

Det er dette forbeholdet Solli og Solberg gjemmer seg bak. I den ene setningen de vier til dette viktige spørsmålet unner de seg ikke plass til å forklare hvor mye bompenger det kan bli snakk om: 118 kroner for å kjøre fra Asker til Oslo og tilbake.

Mot rushtidsavgift

De sier heller ingenting om hvordan de skal selge denne avgiften til velgerne, eller hvordan de skal opprettholde den når vegen er nedbetalt. For hvis bilbruken skal holdes nede, slik Høyre ønsker, må de høye avgiftene bli permanente.

De kunne løst problemet ved å innføre rushtidsavgift i stedet for bompenger.

Rushtidsavgifter er designet for å redusere biltrafikk, og kan opprettholdes så lenge man ønsker. De er et smartere alternativ til bompenger.

Transportøkonomene elsker rushtidsavgifter, og jeg også.

Men det gjør ikke Høyre. Høyre er mot rushtidsavgift. Årsaken er at de gjør «hverdagen vanskeligere» for vanlige folk, slik Eirik Lae Solberg forklarte på fylkesårsmøtet til Oslo Høyre i 2014.

Altså de samme som rammes av de skyhøye bompengeavgiftene Solberg nå vil ha slik at folk ikke tar i bruk den ekstra kapasiteten på veien han vil bruke avgiftene til å finansiere.

Her faller jeg av.

Hva slags E18 vil vi ha?

Det andre viktige spørsmålet i E18-debatten er hvilket E18-alternativ vi bør velge. Må så mye av veien ligge i tunnel, eller kan vi spare penger ved å droppe dem, slik Vegvesenet gjør i sitt billigalternativ på 20 milliarder? Trenger vi et eget bussfelt, eller kan vi nøye oss med å gi bussen bedre fremkommelighet på dagens vei, slik Ruter tror?

Det er dette vi burde snakke om. Det må gjøres noe med E18 mellom Asker og Oslo. Spørsmålet er hva. I stedet snakker Solli og Solberg som om det bare finnes to alternativer: Enten bygger vi E18 akkurat slik de vil ha den, eller så gjør vi ingenting.

Bakt inn i dette ligger en trussel om at hele Oslopakke 3 kan falle i grus, hvis ikke Akershus får veien de ønsker seg.

Solberg og Solli skylder på MDG. Men det er altså de selv som insisterer på en vei til 40 milliarder, ikke vil kutte kostnader, og ikke lytter til trafikkforskere.

Jeg erklærer herved utepils for å være et byutviklings— og miljøprosjekt. - Bjørn Stærk

Det er Høyre som her motsier seg selv. Enten ved å øke bilbruken de vil redusere, eller ved å prise bort bilistene de vil beskytte mot rushtidsavgift.

Og på toppen av det hele kaller de dette et miljøprosjekt. Hvis en vei til 40 milliarder er et miljøprosjekt, kan hva som helst være det. Jeg erklærer herved utepils for å være et byutviklings- og miljøprosjekt. Drikk for barnas framtid.


På Twitter: @BjoernStaerk

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Forhandlingene om Oslopakke 3 har gått trått. Det gjør også byggingen av Fornebubanen og E18. Her er årsakene:

Les også

Derfor graves det ikke på ny E18 vestfra

Les også

Norske veier er blitt bedre enn Albanias - men..

nesten alle andre europeiske land får bedre hovedveier raskere enn Norge.

 1. Les også

  Tror ikke man kan hindre økt biltrafikk på E18

Les mer om

 1. Debatt
 2. E18
 3. Kollektivtransport