Debatt

Jeg vil ikke ha det slik i eldreomsorgen | Åse Michaelsen

  • Åse Michaelsen
    Eldre- og folkehelseminister (Frp)

Mangelfulle tjenester gjør alderdommen vond og utrygg for mange eldre og deres pårørende. For ansatte i kommunene er det også en påkjenning, skriver eldreminister Åse Michaelsen (Frp). Foto: Frank May / picture alliance

Regjeringens nye eldrereform «Leve hele livet» skal handle om mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skrøpelige eldre som sitter hjemme og venter på at noen skal komme og stelle sårene og kanskje sette seg ned for en kopp kaffe og en prat. Slitne ansatte i hjemmetjenesten som så vidt har tid til å stelle sårene, men som aldri rekker å sette seg ned for en kopp kaffe og en prat.

I en kronikk i Aftenposten 12. februar forteller Helene Spro om opplevelser som mange vil gjenkjenne. Hun spør om jeg vil ha det slik. Svaret er selvsagt nei.

  • Få konkrete eldreløfter: Frps nye eldreminister mener det er bra

Det er slike historier som har ført til at Regjeringen har startet arbeidet med en ny reform for eldre som heter «Leve hele livet». Vi har sett at kvaliteten på tjenestene til eldre varierer for mye, både mellom kommuner og innad i kommuner.

Utrygge eldre og pårørende

Mangelfulle tjenester gjør alderdommen vond og utrygg for mange eldre og deres pårørende. For ansatte i kommunene er det også en påkjenning. Samvittighetsfulle sykepleiere og helsefagarbeidere sliter seg ut for å hjelpe utrygge eldre og frustrerte pårørende. Med den nye reformen som vi legger frem i vår, tar vi tak i dette.

«Leve hele livet» skal handle om mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er at eldre skal få hjelp og støtte til å mestre livet. At pårørende ikke skal slite seg ut, og at de ansatte skal få brukt tiden på de viktige tingene.

Lære av dem som gjør det best

Ansatte i departementet jeg nå leder, har reist rundt i landet for å få råd fra eldre, pårørende og engasjerte ansatte om hva som skal til for å gi eldre bedre tjenester. Vi har bedt dem som har tjenester av høy kvalitet fortelle hva de gjør, og hvordan de gjør det.

Kommunene må bli flinkere til å lære av hverandre. Den viktigste ressursen i den norske eldreomsorgen er de ansatte. Derfor er det viktig at det er nok av dem, at de har kompetansen som trengs og ikke minst at de har gode ledere. Det skjer heldigvis ting på alle disse områdene. Antall årsverk i tjenesten øker. Vi har sørget for at flere tar utdanning og videreutdanning. Vi har sørget for at flere tar lederutdanning.

Vi forbedrer norsk eldreomsorg

At utviklingen går i riktig retning, føles kanskje som en smal trøst for ansatte som fortsatt ikke har tid til å sette seg ned og eldre som fortsatt savner at noen har tid til å gjøre det. Men vi er i gang med å forbedre norsk eldreomsorg. Slik at eldre får tjenestene og tryggheten de trenger og kan leve hele livet med verdighet og mening. Slik at de ansatte slipper å slite seg ut.

Det er slik jeg vil ha det.

Interessert i å lese mer? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Sykehjem
  2. Eldreomsorg
  3. Åse Michaelsen
  4. Solberg-regjeringen