SSB svarer på kritikken: Ja, vi har tallene, og de er publisert! | Tonje Køber

Noen ganger trenger vi litt tid for å finne frem til de riktige svarene, skriver Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå i sitt svar til Kjetil Rolness (bildet).

Vi ba om å få alle spørsmål på e-post slik at vi kunne finne akkurat de tallene Kjetil Rolness ønsket. Denne e-posten kom aldri.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 20. august kommer Kjetil Rolness med kritikk av Statistisk sentralbyrås (SSB) sysselsettingsstatistikk. Her svarer vi på noe av kritikken.

Les også

Les Rolness’ debattinnlegg: Tallene burde vært nyhetsstoff. De burde fått alarmklokker til å ringe. Men SSB gir dem ikke til oss.


Rolness skriver at «det burde være en smal sak for SSB å lage en samlet oversikt som viser hvilke innvandrergrupper som er i arbeid og hvor mye de arbeider».

Jeg kan glede Rolness med at en slik oversikt finnes og ligger lett tilgjengelig på ssb.no. Under temaområdet «innvandrere og innvandring» er det en faktaside hvor en rekke forhold rundt innvandrere beskrives, blant annet arbeid.

Ingen ukjent rapport

Under kapittelet om arbeid ligger en artikkel om forskjellige sider ved sysselsetting blant innvandrere. Dette er også godt beskrevet i den rapporten Rolness referer til som «ukjent», men som er utgitt de siste ti årene.

Her får man for eksempel vite at 24,6 prosent av bosatte somaliske kvinner i alderen 15–66 år er sysselsatt, og at 38,7 % arbeider 30 timer eller mer. Altså langt flere enn de 9,5 prosentene som Rolness refererer til.

Rolness har regnet ut hvor mange somaliske kvinner som jobber heltid i prosent av alle bosatte somaliske kvinner i alderen 15 til 66 år. Normalt regner man heltidsandeler bare av de sysselsatte. En utregning hvor man inkluderer også de som ikke er sysselsatte, for eksempel de som er under utdanning (ofte i alderen 15–25 år), gir en langt lavere prosent for heltid. Dersom vi gjør tilsvarende beregning for den kvinnelige majoritetsbefolkningen, finner vi at kun 46,3 prosent er sysselsatt.

Ny datakilde

SSB tok i bruk A-ordningen i 2016 som blant annet brukes til å lage registerbasert sysselsettingsstatistikk. Dette datagrunnlaget inneholder mye informasjon som danner grunnlag for nye statistikker og analyser, deriblant noe av det Rolness etterspør.

I denne nye datakilden kan vi lage tabeller for eksakt arbeidstid, og ikke kun en tredeling av arbeidstid (1-19 timer, 20–29 timer og 30 timer eller mer) som tidligere år.

Utvikling av ny statistikk og analyser skjer avhengig av kapasitet i SSB. I løpet av året vil det komme en helt ny statistikk som vil gi tall for hele befolkningen, også for innvandrere, og deres tilknytning til arbeidsmarkedet.

Ingen e-post fra Rolness

Vi i SSB er svært klar over at ikke alle nyanser i våre statistikker og analyser når frem i mediene eller i samfunnsdebatten for øvrig. Dette prøver vi hele tiden å bli bedre på, blant annet ved å lage faktasider som nevnt over, andre gode søkesider på ssb.no og gode og lettleste nyhetsartikler.

Vi erkjenner også at det kan være utfordrende å finne «det ene tallet man er ute etter» blant veldig mange tall som skal dekke ulike behov.

Da Rolness var i kontakt med rådgiver Bjørn Olsen hadde han en rekke spørsmål til oss, og Olsen ba ham om å sende disse på e-post slik at vi kunne finne akkurat de tallene Rolness ønsket og gjøre de utregningene han etterspurte. Denne e-posten kom aldri, så vi fikk aldri behandlet denne forespørselen på lik linje med alle andre henvendelser SSB får.

I SSB skal det være enkelt å komme i direkte kontakt med fagpersonen som har mest kunnskap om den enkelte statistikk, men noen ganger trenger vi litt tid for å finne frem til de riktige svarene.

Les den foregående debatten mellom Kjetil Rolness og SSB:

Les også

Hvor mange innvandrere har en ordinær heltidsjobb, uten tilskudd fra det offentlige? Det vet vi ikke | Kjetil Rolness

Les også

SSB svarer Rolness: Gode tall på sysselsetting blant innvandrere | Tonje Køber

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.