Debatt

Lokalaviser slåss mot sosialt press, bygdedyr og maktpersoners forsøk på knebling | Jan Magne Stensrud

  • Jan Magne Stensrud
    Redaktør i Drangedalsposten

Lokalavisen – folkefiende eller nyttig vaktbikkje? spør redaktør Jan Magne Stensrud. Foto: Drangedalsposten

Presset mot bygdas vaktbikkje kan bli vel stort. Hvor lenge holder vi ut?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mye sport og lite kritisk tenkning. Lokalpressen svikter sitt samfunnsoppdrag, mener Anki Gerhardsen i Aftenposten 18. november. Som redaktør i lokalavisen Drangedalsposten kjenner jeg godt til den «hverdagen» hun beskriver.

Jo da, jeg må innrømme at vi kan bli bedre på flere områder. Men at mange lokalaviser ikke er like flinke til å grave, avdekke og stille kritiske spørsmål som større aviser, handler ikke bare om ressurser, men som Anki så vidt er inne på: om kulturelt hegemoni, konformitetspress og sosial kontroll.

Jeg vet hva det vil si å slåss. Ikke bare for å få hjulene til å gå rundt i en liten redaksjon med begrensede ressurser. Arbeidet innebærer også en konstant kamp mot sosialt press, bygdedyr og maktpersoners forsøk på å kneble lokalpressen. Fenomener som minner om dem Aksel Sandemose så elegant har satt ord på for oss.

Dårlig kjemi mellom avis og kommune

I forrige uke ble redaktøren i lokalavisen (nok en gang) bedt om å møte på kommunehuset. Denne gangen dreide det seg ikke om kritiske spørsmål til kommuneledelsens bestilling av skreddersydde dresser på skattebetalernes regning. Nei, en representant for kommuneledelsen mente at nå var kjemien mellom avisen og kommunen dårlig – igjen.

Vedkommende uttrykte samtidig sterke bekymringer for den unødvendige arbeidsbelastningen avisen påla kommunen ved å be om innsyn i dokumenter funnet i postlistene. «Vi har annet å gjøre enn å springe rundt å samle sammen dokumenter for lokalavisen. Og mye av det dere ber om innsyn i kan umulig være interessant å skrive om».

Med referanse til avisas avsløringer av miljøforurensning og manglende kontroll med enkelte kommunale oppgaver, mente vedkommende at avisen også bedrev en «angripende journalistikk». Dersom ikke jeg som redaktør endret den redaksjonelle kursen «til en mer forutsigbar journalistikk som skaper trygghet for kommuneansatte», ville jeg «bidra til å ødelegge forholdet til kommunen ytterligere og faktisk til hele lokalsamfunnet».

Les også

– Vi har en by med snart 700 000 innbyggere, men landets absolutt dårligste lokaldekning.

Høy pris for kritisk journalistikk

Dette var jammen ikke småtteri å få servert en torsdags morgen. Mens jeg går spissrotgangen ut av kommunehuset kjenner jeg blikkene i nakken. Dette er det samme udødelige fenomenet Ibsen ville formidle, da han skrev «En folkefiende».

Tankene svirrer i hodet. Er det kanskje på tide å endre kursen i retning av flere basarhistorier, sport og den første isen som legger seg på vannet? Til den trygge og ufarlige journalistikken? Den som har bidratt til stigmatisering av lokalavisene som tannløse og kjedelige?

Er prisen for kritisk eller «angripende» journalistikk for høy på et lite sted, der alle kjenner alle?

Ønsket sentralt – motarbeides lokalt

Ikke under noen omstendigheter vil vi som jobber i Drangedalsposten slutte å stille kritiske spørsmål. Selv om vi er en liten avis med få ressurser tar vi samfunnsoppdraget på alvor. Vi skal, så langt budsjettene holder, grave, avdekke og stille kritiske spørsmål til et bredt utvalg aktører.

Vi har tidligere i år søkt og fått midler fra Fritt Ord. Sammen med pressestøtten som bevilges over statsbudsjettet er dette viktige midler som styrker lokalavisenes muligheter til nettopp gravende og mer kritisk journalistikk. Formålet er å verne om og styrke ytringsfriheten kår i Norge, særlig ved å stimulere til levende debatt og uredd bruk av det frie ord.

Paradokset er at dette arbeidet blir motarbeidet på lokalt nivå. Til tider kan presset mot bygdas vaktbikkje bli vel stort. Hvor lenge vi holder ut? Ja, det vil tiden vise.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Journalistikk
  2. Ytringsfrihet
  3. Drangedalsposten
  4. Lokalpolitikk