Å kritisere dagens kunstige intelligens for ikke å være menneskelig intelligens, er som å kritisere de tidlige flyene for ikke å være fugler | Einar Duenger Bøhn

Roboten Sophia «forkledt» som menneske, men skal styres av kunstig intelligens. Begrepet bør ikke blandes sammen med menneskelig intelligens, skriver artikkelforfatteren.

Jeg hevdet aldri at maskiner er eller vil bli intelligente på samme måte som mennesker.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Professorene Kai Olsen og Kjetil Haugen svarermitt innlegg om muligheten for kunstig moral ved å hevde at maskiner hverken er eller trolig noen gang vil bli intelligente. Hovedpoenget deres er velkjent fra forskningslitteraturen, nemlig at maskiner mangler vår fleksible evne til å tilpasse seg nye kontekster.

Men jeg hevdet aldri at maskiner er eller vil bli intelligente på samme måte som vi mennesker. Jeg nevnte kunstig intelligens, ikke menneskelig intelligens. Å kritisere dagens kunstige intelligens for ikke å være menneskelig intelligens, er som å kritisere de tidlige flyene for ikke å være fugler.

Einar Duenger Bøhn er professor i filosofi ved Universitetet i Agder, og har skrevet om mulighetene for å utvikle kunstig moral i nytt forskningsprosjekt.

Ideen om kunstig moral

Jeg nevnte for øvrig kunstig intelligens bare som bakgrunn for å forstå ideen om kunstig moral, som jeg tror blir et viktig begrep fremover. Men intelligens og moral er ikke alltid det samme. Jeg forsøkte ikke å si noe om menneskelig intelligens, ei heller noe om maskiner har eller vil oppnå menneskelig intelligens. Poenget om at maskiner ikke har eller vil få menneskelig intelligens er derfor irrelevant i forhold til mitt poeng om muligheten for kunstig moral.

Når det er sagt, så ser jeg på intelligens først og fremst som evnen til problemløsning. Når vi løser et problem, og i den grad og av den grunn kalles intelligent, så mener jeg vi også i samme grad og av samme grunn kan kalle en maskin intelligent når den løser samme problem minst like godt som oss, ofte bedre enn oss.

Mangler enhver form for bevissthet

Men for å unngå misforståelser bør vi, som jeg gjorde, kalle maskinen kunstig intelligent, ikke menneskelig intelligent. For den mangler ikke bare, som Olsen og Haugen påpeker, vår fleksible evne til å tilpasse seg nye kontekster, den mangler også enhver form for bevissthet, for ikke å nevne moral, som også er med på å forklare den fulle og hele menneskelige intelligens.

Av og til er snakk om kunstig intelligens ikke noe mer enn det, snakk om en kunstig form for intelligens, selv når det kommer fra en filosof.