Regjeringskvartalet og byreparasjon | Caroline Støvring

 Bevaringsutvikling, og ikke unødig rivning, er fremtidsrettet. Viktigere enn fremdrift er at beslutninger ikke tviholdes på, på feilaktig eller prinsipielt grunnlag, skriver Caroline Støvring.

Skal bygg fra viktige epoker og hendelser i Norge forsvinne eller er historiske bygninger en integrert del av landets miljøsatsing, kultur- og arkitekturpolitikk?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Gudmund Stokke skriver i Aftenposten 16. februar at Statsbyggs forslag til et nytt regjeringskvartal er et byreparasjonsprosjekt. Illustrasjonene som ledsager innlegget viser tydelig at den såkalte byreparasjonen først og fremst ligger i at Ringveiens tunnel forsvinner. De samme illustrasjonene bør lages med større utgangspunkt i dagens situasjon.

Det tas altfor lett på spørsmålet om Y- og Høyblokken kan inngå i et nytt regjeringskvartal på en nyskapende måte. Bygningenes kulturminneverdi er udiskutabel.

Det samme er deres historiske verdi, ikke mindre så etter terrorhandlingen 22. juli 2011. Alternativer til rivning bør av flere årsaker studeres grundig.

Park, plassrom og gangforbindelser

Stenging av Ringveien tilrettelegger for bedret sikkerhet og en byplan der også Y-blokken kan komme til sin rett med park, plassrom og gangforbindelser. Gjenbruksverdien, og potensialet for å skape noe nytt med utgangspunkt i det gamle, er i for liten grad undersøkt.

Dette er til dels blitt gjort på dugnad av blant annet Superunion arkitekter i 2014 og av arkitekter og studenter ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Sistnevnte ved deltagelse i Statsbyggs parallelloppdrag i 2015 (Team AHO). I mine øyne, det mest interessante og verdige forslaget til et nytt regjeringskvartal vi har sett til nå; både i areal og volum, videreutviklingen av kulturminner, koblingen til gater og byrom og ved øst-vest forbindelsen over Akersryggen.

Det har gått politikk i premissene for kvartalets utvikling. Politikerne er dermed svar skyldig:

Skal bygg fra viktige epoker og hendelser i Norge forsvinne eller er historiske bygninger en integrert del av landets miljøsatsing, kultur- og arkitekturpolitikk?

Bevaringsutvikling, og ikke unødig rivning, er fremtidsrettet. Viktigere enn fremdrift er at beslutninger ikke tviholdes på, på feilaktig eller prinsipielt grunnlag. Vi har fått en ny kommunalminister og en ny regjering. Vi er flere som håper på en verdig utvikling av et nytt regjeringskvartal.