Debatt

Biblioteket for alle?

 • Kristin Danielsen
  direktør i Kulturrådet

afp000788250-8TZ3FUnkPP.jpg Roald, Berit

Skal leietagere velges ut fra biblioteksjefens ideologi, religion eller politisk ståsted, er vi på gyngende grunn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Biblioteket er byens viktigste møteplass hvor all verdens visdom og erfaringer fritt kan utveksles gjennom en uendelig, offentlig samtale.

Kristin Danielsen. NB

Biblioteket har tradisjonelt handlet om å finne, hente og levere bøker. Men borgerne peker nå på nye behov og teknologien gir oss nye verktøy som endrer bibliotekene.

Revidert biblioteklov av 1. januar i år slår fast at Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

I stortingsproposisjon 135 Endringer i lov om folkebibliotek begrunnes utvidelsen i formålsparagrafen med at formidlingsoppgavene og rollen bibliotekene har som møtested og kulturarena ikke er synliggjort i den nåværende folkebibliotekloven.

Endring må til

I biblioteksektoren er det nye oppdraget svært velkomment. Vi ser at en endring i vår praksis må til for å opprettholde vår relevans. Bibliotekene er uavhengige hus for inspirasjon, kunnskap og kultur. Og vi skal være arenaer som borgerne tar i bruk for å dyrke sine interesser.

Problemet oppstår når det dukker opp noen som mener noe annet enn oss selv. Borgere med meninger vi hadde håpet ikke fantes.

Hva gjør vi med dem? Er de med i den store gruppen alle eller trenger vi egne kategorier? Og hvordan i all verden skal vi lage disse?

Rollen som biblioteksjef er også i endring. Før var vi redaktører for mediesamlingen, nå er vi ansvarlige redaktører for en arena for offentlig samtale og debatt .

Dette oppdraget ligner veldig på oppdraget til den frie pressen, men det fulgte ingen redaktørplakat med den nye lovparagrafen. I stortingsproposisjon 135 finner vi likevel tydelige føringer:

Departementet slutter seg til at bibliotekenes uavhengighet er viktig for å fylle funksjonen som en demokratisk arena, som skal være tilgjengelig for alle. Dette aspektet ved folkebibliotekenes funksjon bidrar til å oppfylle retten til ytringsfrihet, blant annet nedfelt i Grunnloven § 100, som pålegger staten å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale . (....) Et folkebibliotek skal være et sted for alle kommunens innbyggere, uavhengig av politisk ståsted, religion og sosial bakgrunn.

Tar en redaksjonell avgjørelse

Det er dette lovverket jeg konsulterer når et omstridt nettsted, kjent for en innvandringskritisk profil, ønsker seg inn i biblioteket. Det er den tydelige formuleringen for alle som avgjør deres rett til å leie våre lokaler på lik linje med andre Osloborgere.

Selvsagt sliter jeg med å stille våre lokaler til rådighet for mulige innvandringsfiendtlige holdninger som ikke kan knyttes til mine eller bibliotekets verdier.

Men dersom leietagere skal velges ut basert på biblioteksjefens ideologi, religion eller politisk ståsted er vi på gyngende grunn.

En avisredaktør lar ikke være å trykke et leserinnlegg dersom hun er uenig i det som står der. På samme vis tar jeg en redaksjonell avgjørelse basert på lovverket som henviser til prinsippet om ytringsfrihet.

Å avvise de ubehagelige stemmene er i strid med dette prinsippet. Da er vi ikke lenger et bibliotek for alle.

Les også:

Rune Berglund Steen ogShoaib Sultan:

Les også

På biblioteket skal Lars Vilks forsvare retten til rasistisk sjikane mot et voldsoffer

Bjørn Stærk:

Les også

Antirasister har jaget innvandringskritikere vekk fra de store mediene, og de samler seg på nettet

Harald Stanghelle:

 1. Les også

  - Det er blitt farligere å ytre seg i de nordiske land

Les mer om

 1. Debatt
 2. Ytringsfrihet

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Det nye hovedbiblioteket blir en storstue. Det blir vårt bibliotek, midt i Oslos nye sentrumsstrøk | Rina Mariann Hansen

 2. DEBATT

  Tre grunner til å legge ned Kringkastingsrådet

 3. DEBATT

  Kort sagt, 27. juni

 4. SID

  Norsk ytringsfrihet ofres på antirasismens alter | Preben Dimmen

 5. KULTUR

  Karpe-Magdi og Kjetil Rolness blant medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen

 6. KULTUR

  Norske forlag: – Ville gitt ut «Sataniske vers» også i dag