Debatt

Hvordan hjelpe de identitetsløse

 • Frode Forfang
  direktør, UDI

En felles base for fingeravtrykk kan løse mange av problemene med identitetsløse asylsøkere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten har nylig publisert flere nyhetssaker og en leder om ID-problematikk i utlendingsforvaltningen. Ett eksempel er mannen som har fått oppholdstillatelse i Norge, men ikke fikk ID-dokumenter av norske myndigheter. At dette skaper utfordringer, er det ingen tvil om.

Frode Forfang

Når noen søker asyl er hovedregelen at identiteten skal være sannsynliggjort før vi kan gi en oppholdstillatelse. De fleste som får innvilget beskyttelse har en identitet som vi mener at vi kan legge til grunn. Samtidig er det også en gruppe søkere som vi vet har et beskyttelsesbehov, der søker ikke har klart å sannsynliggjøre at den identiteten han eller hun oppgir er den riktige. Det kan være oppgitt ulike identiteter på forskjellige tidspunkt eller brukt falske dokumenter.

Vanskelige situasjoner

Det er her det kan oppstå en situasjon der søkeren har fått en tillatelse til å være i Norge, uten at utlendingsforvaltningen kan legge til grunn den identiteten søkeren har oppgitt. Det er heller ikke så lett å «reparere» en ID-tvil hvis man kommer fra et land som ikke har ordentlige registre, eller der falske identitetsdokumenter lett kan produseres eller ekte dokumenter lett kan kjøpes.

Få etater trenger ID

Paradokset er at få etater og virksomheter i Norge trenger å vite nøyaktig hvem en person er. Det de trenger å vite er at den samme personen kun opptrer med én identitet, og at ikke flere personer «deler» samme identitet. Nav trenger ikke å vite hvem sykepengemottageren er, men om han innfrir kravene til å få sykepenger. Skatteetaten trenger ikke å vite hvem skatteyteren er, men hva hun har tjent

Fingeravtrykk

Alle som får oppholdstillatelse i Norge får et oppholdskort der fingeravtrykk lagres. Dette kortet dokumenterer at søkeren har lovlig opphold i Norge. Det vi i dag ikke kan vite sikkert er om personen som viser oppholdskortet også har andre identiteter som vedkommende benytter i Norge.

Les også:

Lovlige innvandrere må vise fingeravtrykk

Grunnen er at fingeravtrykkene som ligger i dette kortet ikke lagres i en egen database, men slettes så snart kortet er produsert.

Får ikke lagre fingeravtrykk

Vi tar opp fingeravtrykk i mange andre situasjoner: vi lagrer både nasjonalt og internasjonalt fingeravtrykk av alle asylsøkere, og vi registrerer fingeravtrykkene til alle visumsøkere i den internasjonale VIS-basen. Men fingeravtrykkene er ikke tilgjengelig i en felles database som utlendingsforvaltningen kan bruke for å sikre at én person kun har én identitet i Norge.

Les også:

UDI lagrer asylsøkeres fingeravtrykk ulovlig

Les mer om

 1. Debatt

Flere artikler

 1. KULTUR
  Publisert:

  Neste år blir et ansiktsbilde like lett å spore som et fingeravtrykk

 2. VERDEN
  Publisert:

  De kom til Europa som turister. Så dro de til Norge og søkte asyl.

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Kraftig økning i antall tilbakekallelser av oppholdstillatelser i 2016

 4. NORGE
  Publisert:

  Aldri før er så mange utlendinger tatt med falske pass på vei inn i Norge

 5. NORGE
  Publisert:

  Listhaugs nye ankomstsenter: Vil tappe mobiler og bruke avansert datainnsamling for å sjekke asylsøkere

 6. NORGE
  Publisert:

  Slik avslørte de seg selv i sosiale medier: Asylsøker var 17 år hos UDI. 21 år på Facebook.