Debatt

Kort sagt, torsdag 14. mars

  • Debattredaksjonen

Markedsføring av kosttilskudd. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Markedsføring av kosttilskudd skal ikke være villedende

I en kronikk i Aftenposten 11. mars, skriver professor emeritus dr.med. Finn Wisløff og professor emeritus, dr.med. Knut Engedal at markedsføringen av kosttilskuddet L-Serin avdekker et hull i lovgivningen. Videre stiller de spørsmål om hvorfor Mattilsynet bare skal uttale seg om produktets trygghet og ikke om dokumentasjonen for den påståtte virkningen av produktet.

Dette stemmer ikke.

Som de selv viser til i kronikken, er det ikke tillatt i merking eller markedsføring å påstå eller gi inntrykk av at et kosttilskudd forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer eller smerte. Slike påstander er alltid forbudt å bruke om kosttilskudd og mat- og drikkevarer. Også «mildere» former for helsepåstander er i utgangspunktet forbudt å bruke.

Det er alltid virksomhetenes eget ansvar å følge regelverket, både når det gjelder at produktene de produserer og selger er trygge, men også at de følger bestemmelser om merking og markedsføring av produktene.

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger dette regelverket. Da kontrollerer vi også merkingen og bruk av påstander. Dette gjør vi i det løpende tilsynet og gjennom årlige tilsynsprosjekter der vi fokuserer på ulike problemstillinger fra gang til gang.

Merethe Steen, seksjonssjef i Mattilsynet


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Markedsføring
  3. Debatt