Debatt

Slik rammes pasientene etter nedleggelsen av Furuset sykehjem | Merete S. Andresen

  • Merete S. Andresen, formann, styret i Venneforeningen for Furuset sykehjem
Det er et trist og mørkt kapittel i norsk eldreomsorg når Furuset sykehjem legges ned, skriver formannen i venneforeningen.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

24. juni ble bomben sluppet. Furuset sykehjem skulle legges ned. Tidsfristene var brutale. Post 1 skulle tømmes for pasienter innen 1. juli. Skrøpelige pasienter ble tvangsflyttet for tredje gang i løpet av et halvt år.

Avgjørelsen ble begrunnet med at mange sykehjemsplasser står tomme fordi folk helst vil bo hjemme. Men vi vet at mange syke eldre som søker plass på sykehjem, får avslag fordi bydelene ikke kjøper sykehjemsplasser. Dessuten vil det fra 2025 bli en stor økning i antall eldre, og dermed et større behov for sykehjemsplasser. Hvor vil Oslo kommune ta disse plassene fra?

Vi betviler altså at nedleggelsen var nødvendig, men om det var slik, skulle den i det minste ha vært varslet i god tid, slik at ikke sårbare eldre ble fratatt sine hjem midt i fellesferien helt uten planlegging eller forberedelse.

Uten at de ansvarlige har vært klar over det, har de samtidig lagt ned venneforeningen til Furuset sykehjem. I et godt samarbeid med de ansatte på sykehjemmet har vi arrangert alt fra moteoppvisninger til magedans, karneval og brosteinsball, rockekonserter og loppemarked, for å skape glede for beboerne. Alt dette blir nå borte.

Vi synes dette er et trist og mørkt kapittel i norsk eldreomsorg. Det minste sykehjemsetaten nå kan gjøre, er å gi de ansatte på Furuset sykehjem alt de måtte trenge av tid og ressurser for å gjøre prosessen videre mindre smertefull for de gjenværende beboerne.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Pleie og omsorg