Iskaldt fra Kristian Tonning Riise | Solfrid Lerbrekk (SV)

Hvilke økonomiråd vil Tonning Riise (bildet) gi til familiene som blir nødt til å gå ut av arbeidslivet, selge hus eller bil for å pleie alvorlige kronisk syke barn hjemme uten kompensasjon, spør SVs sosialpolitiske talsperson.

Det er litt rart å måtte forklare en stortingsrepresentant om konsekvensene av hans egen politikk. Men her trengs det.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Hvilke økonomiråd vil Tonning Riise (bildet) gi til familiene som blir nødt til å gå ut av arbeidslivet, selge hus eller bil for å pleie alvorlige kronisk syke barn hjemme uten kompensasjon, spør SVs sosialpolitiske talsperson.
Solfrid Lerbrekk

Når Kristian Tonning Riise i en kronikk i Aftenposten 23. oktober kaller kritikken av omleggingen av pleiepengeordningen for «patetisk» er det iskaldt.

Han sier til kritikerne sine at vi må sette oss inn i en ordning han tydeligvis selv ikke forstår. Det er litt rart å måtte forklare en stortingsrepresentant om konsekvensene av hans egen politikk. Men her trengs det.Mye bra

Omleggingen som er blitt gjort av pleiepengeordningen har mye bra ved seg. Det påpeker vi til stadighet – og et samlet storting stemte også for endringene.

Selvfølgelig er det et gode at flere barn som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg får ha foreldrene sine til stede med kompensasjon for inntektstap. Men det er noen store, alvorlige huller i den nye ordningen. Regjeringspartiene ble advart om dem igjen og igjen, men valgte likevel å gjennomføre pleiepengeordningen.

De mest alvorlige manglene ved den nye ordningen er disse tre:

  • Et dramatisk kutt – ja, kutt, vi kommer tilbake til det ordet – fra 100 prosent til 66 prosent av lønn etter et år (eller et halvt år om begge foreldre er hjemme samtidig).
  • At folk med kronisk syke barn kastes ut av ordningen etter to og et halvt eller fem år, og ikke er en del av unntaksbestemmelsen.
  • At man ikke har unntatt utviklingshemmede fra aldersgrensen på 18 år. Dette er mennesker som kan ha en mental alder som barn og som trenger omsorgspersoner hos seg ved sykehusinnleggelser og lengre sykeleier hjemme.

Det er verdt å dvele litt ved det siste, for dette har ikke fått nok oppmerksomhet.

Dypt diskriminerende og uetisk

Denne unntaksbestemmelsen er nemlig dypt diskriminerende og uetisk. Den nye loven forskjellsbehandler altså barn som har livstruende sykdommer eller skader «bare fordi» de er kroniske eller varige.

For hvem gjelder unntaksbestemmelsen etter at pleiepengeperioden på fem år er omme? Jo, foreldre til et barn som: «på grunn av livstruende sykdom eller skade har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder ikke dersom sykdommen eller skaden er varig.» Men et livstruende sykt barn er jo et livstruende sykt barn, enten det er som følge av varig sykdom eller som følge av en ny sykdom.

Økonomiråd?

Barn har ifølge pasientloven rett til å ha foreldre til stede ved innleggelse på institusjon. Hvordan Regjeringen mener denne rettigheten ivaretas for de foreldrene hvis pleiepengeperiode har gått ut, skulle vi gjerne hatt svar på.

Hvilke økonomiråd vil Tonning Riise gi til familiene som blir nødt til å gå ut av arbeidslivet, selge hus eller bil for å pleie alvorlige kronisk syke barn hjemme uten kompensasjon?

Når det gjelder spørsmålet om «kutt», som Tonning Riise henger seg opp i, så er det en merkelig teknokratisk argumentasjon. Han glemmer å stille spørsmålet: kutt – for hvem? Det er merkelig at han ikke klarer å se at for disse familiene så vil dette være et kutt.

Det blir vanskelig å ta Tonning Riise alvorlig her, og jeg synes det er trist at han ikke ser saken fra synspunktet til foreldrene som blir rammet av den nye ordningen.

Nettopp dette, at man ikke ser saken fra foreldrenes synspunkt, preger måten denne saken er blitt håndtert av Regjeringen og regjeringspartiene. De har lagt all sin energi i å forandre systemet og helt glemt å spørre hvem de legger det om for.

Dette kunne regjeringspartiene ha gjort noe med forrige onsdag. Da inviterte vi i SV til et møte med fagpersoner som kjente godt til pleiepengeordningen, og med foreldrene selv.

Fraværende Høyre og Frp

Alle partier på Stortinget var invitert. Høyre og Frp markerte seg med sitt fravær. Det synes jeg er trist. Det er tydelig at Tonning Riise og hans kolleger ennå ikke har skjønt hva saken dreier seg om. For oss som har lyttet til bekymringene til disse foreldrene, er det vanskelig å forstå at vi overhodet trenger å ha denne debatten.

Til slutt, til spørsmålet om inndekning, som Tonning Riise tar opp: Hver gang en høyremann spør hvor man finner inndekning, bør de se til sine egne budsjetter. I år har hans regjering for eksempel gitt 700 millioner kroner i skattekutt gjennom økning i aksjerabatten.

Det hadde med andre ord betalt mer enn fem ganger for den forventede økningen i budsjettene som SVs forslag til pleiepengeordning hadde gitt. Dette er i bunn og grunn et spørsmål om hva man prioriterer: Skal man prioritere skattekutt til rike, eller familiene til langtidssyke barn? Det valget burde være lett.

Vi fremmer pleiepengeordningen på nytt

Det er oppsiktsvekkende og tonedøvt ikke å ta fortvilelsen til disse foreldrene til kronisk syke barn på alvor. Det er en hån mot foreldrene som i midt i sine tøffeste år står på natt og dag med alvorlige og kompliserte medisinske utfordringer hos den kjæreste de har.

Når barn blir syke, bør fellesskapet stille opp. Syke barns behov for pleie og omsorg skal dekkes fullt ut av fellesskapet.

Vi har derfor fremmet pleiepengeordningen på nytt i Stortinget. Vi håper at Tonning Riise og hans kolleger i Høyre og Fremskrittspartiet endelig vil innse at de har gjort en alvorlig feil, og bli med på å støtte SVs forslag for å gi disse foreldrene og barna trygghet i en vanskelig tid.

På Twitter: @solfridlerbrekk

Mer om pleiepengeordningen: