Ny amerikansk forskning tilbakeviser ekkokamrene | Jan Arild Snoen

Særlig i USA er det gjort undersøkelser som viser en tiltagende polarisering i mediebruken. Men disse er gjerne basert på selvrapportering, og en slik metode har svakheter, skriver Jan Arild Snoen. Nå er ny forskning kommet på bordet.

Forskerne fulgte hva brukerne faktisk gjør, ikke hva de sier de har gjort.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mange av oss journalister er opptatt av såkalte ekkokamre, tendensen vi har til å oppsøke medier som bekrefter det vi mener fra før, og at den nye medievirkeligheten gjør dette lettere.

Særlig i USA er det gjort undersøkelser som viser en tiltagende polarisering i mediebruken. Men disse er gjerne basert på selvrapportering, og en slik metode har svakheter. Det er lett å huske feil.

Les også

Jan Arild Snoen: Den beste medisin mot lavkvalitets ekkokamre er at de brede allmennmediene er best mulig

Derfor har to forskere, Jacob L. Nelson og James G. Webster, tatt i bruk en annen metode – og publiserte sine resultater for en snau måned siden. De bruker data fra comScore, som direkte kartlegger nettrafikken til et panel med en million deltagere, og kan derfor følge hva brukerne faktisk gjør, ikke hva de sier de har gjort.

Ikke systematisk skjevt

Drøye 32 prosent av brukerne regnet seg som konservative, 20 prosent som liberale, mens resten plasserte seg i midten. Forskerne har undersøkt om de to første gruppene oppsøker ulike medier, og overraskende nok er det ikke tilfellet.

Hos Breitbart, som leder an den «alternative» høyresiden, er lesere i midten overrepresentert, ikke de konservative. Hos venstresidens MSNBC er de konservative klart overrepresentert. New York Times, som plasseres på venstresiden, er underrepresentert blant liberalere, og deres leserskare skiller seg ikke vesentlig fra den på de politiske nettsidene til høyresidens Fox News.

Disse resultatene viser til unike besøkende. Det holder altså å ha vært innom nettsiden i løpet av måneden.

Les også

Medieforsker om ny nettavis: – Kan minne om høyreorienterte medieaktører i USA

Les også

Morten Langfeldt Dahlback: Er de tradisjonelle mediene et ekkokammer?

Ved å se på hvor lang tid som er brukt på sidene, tar de vekk effekten av at noen kan ha «forvillet» seg inn en gang eller to, og får frem en mer representativ bruk. Og da ser vi noe større forskjeller, men fremdeles ikke systematisk skjeve.

Konservative bruker nesten dobbelt så lang tid som liberale hos høyrepopulistiske Drudge, som er den klart mest brukte politiske nettsiden, men også mer tid hos MSNBC. Liberale bruker mer tid enn konservative hos New York Times, mens også hos Fox News.

Eksponeres for andre meninger

Nelson og Webster konkluderer med at bredden i nyhetslesingen online er forbløffende lik blant konservative og liberale. For ett år siden omtalte jeg lignende resultater i en undersøkelse med tilsvarende metodikk.

Dersom disse resultatene virkelig speiler virkeligheten, synes ikke problemet å være at vi, dersom vi oppfører oss som amerikanerne, ikke blir eksponert for andre meninger. Men det kan jo likevel hende at mange bare stoler på det som kommer fra deres favoritter, og leser de andre for å få bekreftet at disse «skjeve» mediene tar feil.

Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Jan Arild Snoen (f. 1964) er journalist og kommentator i Minerva og skriver fast for Aftenposten. Twitter: @jasnoen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter