Tre uomtvistelige fakta om klimaendringer

Drivende isfjell i Sermilikfjorden på Øst-Grønland i 2018.

Vitenskapen er i dag fullstendig klar på dette.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Til deg som blir usikker når du leser innlegg fra Carl I. Hagen og andre som avviser at klimaendringene vi opplever, er menneskeskapte, skadelige og et av vår tids viktigste temaer.

Forskere har arbeidet med disse spørsmålene i mange tiår. Vitenskapen er i dag fullstendig klar på de følgende tre punktene:

1. Klimaendringene vi opplever i dag, er raske og i all hovedsak forårsaket av menneskeskapte utslipp, primært av drivhusgassen CO2 fra forbrenning av olje, kull og gass.

2. Konsekvensene av klimaendringene er allerede store, både for naturen og for samfunnet. De vil bli stadig sterkere etter hvert som Jorden fortsetter å bli varmere.

3. Dersom vi skal nå de politisk vedtatte målene om å begrense temperaturøkningen til under to grader, må vi halvere utslippene innen 2040 og deretter redusere dem til netto null.

Disse konklusjonene trekkes blant annet i rapportene fra FNs klimapanel og bygger på tusenvis av fagartikler som panelet har vurdert.

De følgende står bak innlegget:

Bjerknessenteret ved direktør Tore Furevik
CICERO ved direktør Kristin Halvorsen
Meteorologisk institutt ved direktør Roar Skålin
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling ved direktør Johnny Andre Johannessen
NILU – Norsk institutt for luftforskning ved direktør Kari Nygaard
NORCE ved direktør Elisabeth Maråk Støle
Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved direktør Norunn S. Myklebust
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved direktør Greta Bentzen
Norsk polarinstitutt ved direktør Ole Arve Misund
NTNU ved rektor Anne Borg
Sintef ved konsernsjef Alexandra Bech Gjørv
Universitetet i Bergen ved rektor Dag Rune Olsen
Universitetet i Oslo ved rektor Svein Stølen