Debatt

Småhus og rekkehus må prioriteres i kommunens nye arealplan

 • Karl Arne Jespersen
  Karl Arne Jespersen
  Kjededirektør Mesterhus Norge

Det er blitt bygget tett en del steder, for eksempel på Løren. Foto: Hans O. Torgersen

Vi risikerer et «barnløst» Oslo.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo vokser og fortettes. Aftenposten fortalte nylig at hele 80 prosent av alle boliger som bygges i Oslo, er blokkleiligheter. Siden andre verdenskrig er det aldri blitt bygget så få rekkehus og småhus som nå.

Dette står i sterk kontrast til behovet i markedet og skaper store utfordringer for barnefamiliene. Fortsetter denne utviklingen, risikerer vi et «barnløst» Oslo.

Det er neppe politikernes ønske.

Nok blokker

Oslo kommune har ingen plan for småhusbebyggelse, men har en gyllen mulighet i den nye arealplanen som nå er under utarbeidelse.

I boligbarometeret som gjennomføres for Mesterhus av Norstat, svarer kun 6 av 10 Osloboere at de ønsker å bo i leilighet. I Oslo er allerede 72,5 prosent av alle boliger i boligblokker.

Det er særlig barnefamiliene som ønsker seg bort fra blokkbebyggelsen. For mange av disse familiene blir løsningen å flytte ut av Oslo, stikk i strid med de politiske ambisjonene om at barnefamilier skal kunne bli boende i samme område, også når barna blir eldre.

Det er lett å tenke at det ikke er plass til småhus eller rekkehus i en stor by som Oslo. Reiser man rundt i verden, ser man at det finnes mange måter å løse bebyggelse på.

Se til London

Mens Øst-Europa i stor grad har prioritert blokkbebyggelse og store bygårder, har England løst dette med tett småhusbebyggelse. Selv har jeg bodd i London i flere år. De fleste nordmenn kjenner til London og vet at man skal lete lenge for å finne blokkbebyggelse i denne internasjonale metropolen.

Hvordan har de klart det? Det må vel ha gått ut over friområder, parker eller lignede?

Småhus er faktisk det mest kostnadseffektive vi kan bygge, skriver Karl Arne Jespersen. Foto: Mesterhus Norge

Vel, jeg kan heller ikke tenke meg andre storbyer med flere og større friområder eller parker enn London. Min påstand er at det er fullt mulig å bygge ut mange flere gode småhusområder i Oslo, som har en tiendedel av innbyggertallet til London.

Oslo har godt med plass for småhusbebyggelse, for eksempel i Groruddalen og langs ring 3 sørøstover rundt Søndre Nordstrand og Bjørndalen. Områder som er perfekte for småbarnsfamilier, med nærhet til naturen og priser som er innen rekkevidde for familieøkonomien.

Ny arealpan viktig

De skyhøye rekkehusprisene vi har sett i Oslo, er et resultat av svært begrenset tilgang. Småhus er faktisk det mest kostnadseffektive vi kan bygge, fordi det krever mindre grunnarbeid.

Tilgangen på småhus og rekkehus må prioriteres når kommunen nå utarbeider ny arealplan for byen. I veilederen for arbeidet står det at variert boligstruktur er viktig for å sikre en sosialt bærekraftig by med plass til alle. Det er en god ambisjon, men det vil kreve tøff politikk for å lykkes.

Arealprisene i Oslo er høye, og det er fristende for utbyggere å bygge så høyt og tett som overhodet mulig for å få best mulig fortjeneste.

Historien har lært oss at variert bebyggelse gir tryggere og bedre oppvekstmiljøer for barna. Klarer vi å legge til rette for mer rekkehus og småhusbebyggelse i Oslo, vil vi kunne beholde flere barnefamilier i byen. Gjør vi ikke det, vil Oslo etter hvert bli en by for unge profesjonelle og velstående pensjonister.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

 1. Les også

  Har pandemien lært oss noe om hva som er et godt hjem?

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslo
 3. Oslo-nyheter

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Det finnes ingen plan for å bygge flere rekkehus-felt i Oslo. I fremtiden vil stadig flere bo i blokk.

 2. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: På høy tid med ny plan for Oslos små hus

 3. DEBATT
  Publisert:

  «Mange mener det ikke er plass til småhus i en moderne storby. De tar feil.»

 4. OSLO
  Publisert:

  De tok med barna ut av Oslo. Det handlet om mye mer enn plass.

 5. OSLO
  Publisert:

  Planen styrer bygging i halve byen. Nå skal den bli strengere.

 6. OSLO
  Publisert:

  I 25 år har hus som dette skapt bråk i Oslo. Nå skal reglene endres.