Debatt

Kort sagt, onsdag 7. oktober

 • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Født Fris pengebruk. Karantene etter hyttetur. Oslos nye trikkeruter. FNs atomvåpenforbud. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Født Fri har brukt pengene rett

Undersøkelser Ernst & Young gjorde av vår organisasjon, kritiserer bruken av omtrentlig to prosent av de totale tilskuddene Født Fri har mottatt. Likevel fremstilles vi som om vi har sløst bort millioner.

Skal det offentlige la en ung organisasjon som har brukt 16 millioner og tre år på å etablere seg, bli lagt ned fordi det er uenighet om 300.000 kroner gikk til formålet eller ikke?

De siste dagene har vi gått oss selv etter i sømmene. Vi har blant annet summert punktene rapporten trekker frem som suspekte. Tallet vi kommer til, er 337.899 kroner.

Vi bestrider også at disse er feil brukt, og jobber med vårt endelige tilsvar. Men la oss for tankeeksperimentets skyld legge til grunn at Ernst & Young får rett: Hadde det vært nok å gi oss en reprimande for manglende kontrollrutiner? Kunne vi fått en sjanse til å forbedre oss?

I Aftenposten Si ;D lørdag 3. oktober skriver Ayesha Akram at pengene Født Fri har mottatt i støtte «kunne endret flere ungdommers liv til det bedre, om de hadde blitt brukt til det de var ment».

Vårt svar er at pengene er brukt slik de var ment, og mange unge mennesker har fått et bedre liv. Mitt ønske er at mediene også forsøker å finne de historiene etter hvert. Vi er enig i at det er viktig at organisasjoner som vår, blir fulgt tett opp og kontrollert. Bare slik kan vi beholde legitimitet i det brede laget av befolkningen.

Morten Guldberg, organisasjonssekretær, Født Fri


Feil om hytteråd til regjeringen

Aftenposten skrev 25. september at regjeringen fikk råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at hyttefolket i Sverige bør slippe karantene. Det er feil. Direktoratet anbefaler tvert imot at vi ikke burde åpne for reiser til røde regioner og land uten karantene. Heller ikke for nordmenn med hytte i Sverige.

For å unngå importsmitte må alle som drar til et rødt område, i karantene. Oppfordringen om å unngå alle unødvendige utenlandsreiser gjelder for øvrig også for dem som eier hytte i Sverige. Hvis man oppholder seg i et rødt område over tid, øker man faren for å ta med seg smitten tilbake til Norge.

Allerede i april fjernet vi karanteneplikten for personer som skulle utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn, gitt at de ikke overnatter, bruker offentlig transport eller har nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.

Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)


Ingen trikkeruter går på tvers

Dagens nye trikketilbud har klart å dele Oslo i en nordlig og en sørlig akse. Ingen av de nye trikkerutene går «på tvers» av sentrum. Beboere på hele Nordstrandplatået og Gamle Oslo er fratatt muligheten til å komme direkte til Bussterminalen, Sentralstasjonen, begge Oslos universiteter og både Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Sykepleiere med barnevogn på vei til jobb og pasienter til kontroll må bruke ekstra tid og besvær for å pendle mellom to stasjoner i sentrum. De må stå i trengsel på allerede trange holdeplasser foran «The Hub» og i Dronningens gate.

For å tilfredsstille behovet for å kjøre en trikk i Dronning Eufemias gate kunne en løsning ha vært å opprettholde en rute gjennom Schweigaards gate som før. Det ble tidligere benektet at skinnene skulle fjernes derfra, men hva hjelper det når sporet er fjernet i Oslo gate? Der er større (og dyre?) anlegg av skinner lagt for å gjøre omleggingen mulig, uten at det er en sporveksel som muliggjør å kjøre som tidligere. Endelig er reisende fra Sinsen/Grefsen fratatt muligheten til å komme seg direkte til Oslo vest-Skøyen og Jar. De må også skifte trikk. Er dette klok bymessig samferdselspolitikk?

Rolf Kirschner, Oslo


Utopisk at atomvåpen beskytter oss

Å slutte seg til FNs atomvåpenforbud er utopisk, skriver stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) i Aftenposten 25. september. Det som er utopisk, er å tro at atomvåpen beskytter oss. I en verden der atomvåpenstatene utvikler nye og mer anvendelige atomvåpen, er det naivt å snakke om bruk av atomvåpen som en «teoretisk mulighet», slik Tetzschner gjør.

Han hevder feilaktig at Norge må frikoble seg fra Natos strategiske konsept om vi skulle slutte oss til forbudet. Det er grundig dokumentert at forbudet ikke strider mot Atlanterhavspakten. 56 tidligere internasjonale ledere støtter opp om forbudet, inkludert to tidligere generalsekretærer i Nato.

Det finnes betraktelig mer handlingsrom i Nato enn det vi benytter oss av i dag. Norge burde heller diskutere atomvåpnenes rolle i alliansen og hvilket rom det er for nedrustning. Men en slik diskusjon forutsetter at man faktisk ønsker en verden fri for atomvåpen – et mål Tetzschner mener ikke er mer enn en «vakker formulering».

Fire av fem nordmenn ønsker norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. Det er på høy tid at Stortinget gjenspeiler folkeviljen.

Akari Izumi Kvamme, daglig leder i Nei til Atomvåpen

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Frivillighet
 3. Karantene
 4. Ruter
 5. Atomkraft

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 2. mars

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, lørdag 27. februar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 26. februar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 24. februar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 25. februar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 23. februar