Debatt

Store tall misoppfattes stadig, med god grunn

  • Ole Andreas Øren
    Ole Andreas Øren
    Dr.scient., daglig leder, Øren Analytics

I den vestlige verden brukes to skalaer for store tall, som delvis er i motstrid med hverandre. Noe må gjøres for å rydde opp i dette.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For en stund siden leste jeg en norsk artikkel som fortalte at World Economic Forum hadde lansert et initiativ til å plante en trillion trær rundt omkring på kloden. Dette for å motvirke global oppvarming. Jeg syntes at dette var et uforholdsmessig høyt tall, og undersøkte saken nærmere.

Ole Andreas Øren.

Nyere undersøkelser viser at det er ca. 10 milliarder trær i Norge. En trillion på norsk er en milliard milliarder. Altså skrives det at det anbefales å plante 100 millioner ganger flere trær enn hva som finnes i Norge. Det er utenfor enhver fornuft.

Jeg undersøkte så artikkelen som ovennevnte artikkel henviser til. Det var en artikkel på engelsk, som omtalte the trillion trees initiative. Men i engelskspråklige land har trillion samme betydning som billion på norsk, hvilket er en million ganger mindre enn trillion på norsk. Ved oversettelsen til norsk ble altså det opprinnelige tallet en million ganger forhøyet.

Dette eksempelet illustrerer et generelt problem i omtale av store tall: Det forekommer ofte feil og misoppfatninger av enorm størrelsesorden. Problemet skyldes at det i den vestlige verden er i bruk to skalaer for store tall, som delvis er i motstrid med hverandre.

Ulike skalaer for store tall

De dominerende skalaene i de vestlige land er den korte og den lange skalaen. Den korte skalaen brukes blant annet i engelskspråklige land. Den lange skalaen brukes blant annet i de fleste vesteuropeiske land, inkludert Norge.

Tabellen nedenfor oppsummerer de to skalaene.

Dersom disse skalaene hadde vært uten motsigelser, ville problemene ved bruk av dem vært mye mindre enn de er. Men i tabellen ser vi at to ord finnes i begge skalaene, med ulik betydning, nemlig «billion» og «trillion». Det er en kilde til massevis av feil og misoppfatninger i skrift og tale.

Sterkt behov for standardisering

Noe må gjøres for å løse det problemet som nå er beskrevet. Ethvert tall må være nøyaktig og ikke til å misforstå.

Det beste ville vært om vi kunne få en internasjonal standardisering av skalaene for store tall. Et slikt forsøk har vært gjort, men uten hell. Det var i 1948, da den niende General Conference on Weights and Measures foreslo at alle land som brukte den korte skalaen, skulle gå over til den lange. Men forslaget ble ikke vedtatt.

Etter den tid er problemet blitt mer og mer plagsomt, idet det stadig er blitt større behov for å bruke store tall, og engelsk har fått økende utbredelse i land som bruker den lange skalaen. Det er nå på høy tid at arbeidet med standardisering gjenopptas.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. NRK skroter «irriterende» oversettelsesrobot på P2: – Skulle ønske den var mykere og mer vennlig for øret

  2. Våren er full av blomstrende koronaspråk

Les mer om

  1. Språk
  2. Matematikk