Debatt

Kort sagt, mandag 5. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Nivådeling i skolen. Havvind og klimapolitikk. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nivådeling i skolen: Skal ideologi eller kunnskap styre debatten?

Nivådeling er igjen en del av skoledebatten. For en som forsker på elever med ekstraordinært læringspotensial i Norge, er det en velkommen debatt.

Jeg har forskningsdata fra ungdomsskoleelever og lærere i grunnskolen. Resultatene viser til systematiske problemer i opplæringen for elevgruppen.

Opplæringsloven åpner for nivådeling så lenge den ikke er til vanlig (paragraf 8-2). Én elev ønsket mer nivådeling, men læreren sa det ville være elitistisk. En annen elev mente tilrettelegging i grupper ville vært positivt for alle elever. Kjenner skolene til handlingsrommet?

Internasjonale studier viser at god opplæring og undervisning for elevgruppen bygger på akselerasjon, nivådeling i grupper og berikelse.

Elevene i min undersøkelse forteller at undervisningen bærer preg av for mye repetisjon, for lite differensiering, dårlig kommunikasjon mellom lærere og et system som ikke er tilpasset elevene. Spesielt i barneskolen.

Når elevene skal forsere i et fag, så ender de ofte opp med å sitte alene på et rom med boken for neste trinn. Én elev sa: «Jeg vil ha undervisning! Ikke bare et selvstudium.»

Nivådeling er ikke nok i seg selv. Det må følges opp med riktig innhold. Elevene trenger også akselerert undervisning, berikelse og et system som fanger dem opp. Elevene risikerer å falle ifra på grunn av manglende oppfølging og tilrettelegging.

90 prosent av lærerne i min spørreundersøkelse melder et behov for mer kunnskap. Mitt ønske fremover er at kunnskapspolitikken faktisk bygger på kunnskap.

Astrid Lenvik, PhD-stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen


Verdens beste klimapolitikk?

Marius Holm avsluttet sin lederfunksjon i miljøstiftelsen Zero med å skrive en god kronikk om den norske klimapolitikken (Aftenposten 30. juni). Han har tre til dels gode forslag til delmål for klimapolitikken videre.

Holms tredje delmål er at Norge skal investere like mye i fornybar energi som vi nå investerer i olje og gass. Dette bør nok alle oljeland gjøre, for det er en enorm teknisk og økonomisk utfordring å bygge opp så stor produksjon av fornybar energi at den fossile energien erstattes fullt ut!

Holm skriver også at norske havvindressurser skal gi utslippskutt i Norge og Europa. Den beste havvindressursen for store industriland er nok Doggerbank, som ligger sør for den norske sokkelen i Nordsjøen, og med stor del på britisk sokkel. Den er best fordi vanndybden der er så liten at store vindturbiner kan stå på sjøbunnen, men også fordi det der blir moderate kabelstrekninger inn til både England og Tyskland.

Norge kan delta med finansiering av stor vindkraftutbygging ute på Doggerbank. Men det blir nok viktigere å «balansere» ujevn kraftproduksjon der med import av vindkraft og eksport av vannkraft i nye, grove kabler til/fra Doggerbank, i tillegg til kablene som nå er lagt til/fra Tyskland og England.

Hardangerfjorden munner ut i Nordsjøen langt sør på Vestlandet. Kabel ut gjennom den fjorden bør derfor fortsette sørover til Doggerbank, i stedet for vestover til Skottland, der det omstridte og utsatte prosjektet NorthConnect er planlagt. I stedet for kabel ut gjennom den lange Sognefjorden bør det bli sterk nettforbindelse mellom Sogn og Hardanger, slik at også «balansekraft» fra Sogn kan ledes ut gjennom Hardangerfjorden.

Dette innebærer at kabel til/fra Skottland må legges ut gjennom Nordfjord og via Shetland. Da må det også bygges store nedre og øvre pumpekraftverk i Stryn mellom det lavtliggende Strynevatnet og det høytliggende Kupevatnet som nå er magasin for Jostedal kraftverk. Det aktuelle vassdraget ble vernet i 1993, så det vedtaket må da gjøres om. I dét tilfellet bør nok fornybar kraft som klimavern, prioriteres foran klassisk naturvern!

Jo Heringstad, pensjonist og hobbygeograf

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Skole og utdanning
  3. Havvind