Kundene har rett til å få vite hvor klærne er laget | Steinar J. Olsen

Norske virksomheter kan ved å bry seg, og ved å bruke sin innkjøpsmakt, bidra til å forbedre arbeidshverdagen for fabrikkarbeidere i den globale vareproduksjonen, skriver innleggsforfatteren.

Dersom åpenhetsloven blir vedtatt av Stortinget, vil Norge være første land i verden som pålegger alle virksomheter å ha åpne fabrikklister.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Denne uken overrakte Etikkinformasjonsutvalget forslaget om en Åpenhetslov til Regjeringen. Dersom loven blir vedtatt av Stortinget, vil Norge være første land i verden som pålegger alle virksomheter å ha åpne fabrikklister.
Det betyr at forbrukerne får innsikt i hvor produktene de kjøper er produsert. Åpenhetsloven gir alle rett til informasjon om produksjonssted og rett til å vite hvordan virksomheter jobber med oppfølging av menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i leverandørkjedene.

Steinar J. Olsen er gründer og leder for Stormberg. Han er også medlem av Etikkinformasjonsutvalget.

Åpenhet er fremtiden

Norske virksomheter kan ved å bry seg, og ved å bruke sin innkjøpsmakt, bidra til å forbedre arbeidshverdagen for fabrikkarbeidere i den globale vareproduksjonen.
Åpenhet er fremtiden, og hemmelighold av produksjonssteder bør tilhøre fortiden. Likevel har enkelte bransjer fortsatt kultur for å hemmeligholde opplysninger om produsenten. Ofte gjemmer man seg bak argumenter om forretnings- og konkurransehensyn. Det er derfor god grunn til å tro at lovforslaget vil møte motstand.
Når forslaget skal behandles, bør likevel hensynet til menneskerettigheter og gode arbeidsforhold for dem som jobber under uverdige forhold, veie tyngst. Erfaring har vist at oppfordringer til næringslivet ikke er tilstrekkelig. Det må lovgivning til for å sikre at alle virksomheter tar sitt ansvar for etisk handel på alvor.

Les også

Vi i Norge må bli flinkere når det gjelder klesforbruk | Ada Bie Mørkved

Hverken arbeidskrevende eller vanskelig

Til neste år er det 15 år siden Stormberg ble første sports- og tekstilmerkevaren i Norge som offentliggjorde fabrikklistene. Vi har erfart at åpne fabrikklister hverken er arbeidskrevende eller vanskelig å gjennomføre i praksis. Det handler om vilje til å gi innsyn.
Vi mener kundene har rett til å vite. Vi har derfor vært åpne om hvor vi produserer våre varer, om lønnen til fabrikkarbeidere, og om vårt forbedringsarbeid på fabrikkene vi handler fra.
Åpenhet har vært en viktig driver for bedre arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Stormberg har ikke opplevd noen konkurransemessige utfordringer ved å gi alle innsyn i hvor vi produserer. Tvert imot. Åpenhet er en kraft til forbedring og endring.

Til syvende og sist handler dette om å bry seg om arbeidshverdagen til fabrikkarbeidere i lavkostland – alle kvinner og menn som jobber for at norske forbrukere skal kunne kjøpe varer til rimelige priser. Det handler om grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold. Å sikre disse rettighetene for hele leverandørkjeden bør være høyt oppe på agendaen i norsk næringsliv.