Antidemokratiske ideer har ingen plass i kampen for å redde jorda vår | Lars Bjergene

  • Lars Bjergene
Mange tusen skolebarn i alle aldre samlet seg for å markere sin kamp for miljø og klima fredag 22. mars.

Voksne kulturpersonligheter bruker klimastreiken til å splitte folket.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som ungdom og lokallagsleder i Natur og Ungdom, er jeg veldig stolt av klimastreiken vår. Men jeg blir alvorlig bekymret når voksne akademikere og kulturpersonligheter bruker streiken til å splitte fremfor å samle folket i kampen for kloden.

Lars Bjergene er leder for Natur og Ungdom i Oppegård.

Før klimastreiken 22. mars fikk et opprop underskrevet av en rekke kulturpersonligheter og akademikere mye oppmerksomhet.

Oppropet støtter skolestreiken, men kommer også med en rekke erklæringer mange, inkludert meg, har reagert på. Som for eksempel at «det er borgernes rett å opprette et ansvarlig folkestyre».

Les også

Ser de selv den antidemokratiske retorikken de bruker? spurte Torbjørn Røe Isaksen.

Demokratiske virkemidler

Det er skummelt å oppfordre til opprør, riktig nok fredelig, mot regjeringen. Jeg synes det er enda verre når det gjøres i lys av Natur og Ungdoms klimastreik.

Klimastreiken var et lovlig og demokratisk arrangement i regi av en rekke demokratiske miljøorganisasjoner for barn og ungdom. Vi som møtte frem, følte oss trygge fordi det demokratiske samfunnet vi er en del av, passet på oss. Rundt Stortinget var det politi og sikkerhetspersonell som sørget for at demonstrasjonen gikk fredelig for seg.

At personene bak oppropet støtter klimastreiken, er bra. Men å mane til opprør og å påstå at fornuftig folkestyre er noe annet enn hva vi har i dag, er noe helt annet enn hva klimastreiken står for.

Les også

Oppropet fikk kritikk fra flere hold. Dette svarte de: Det er ingenting antidemokratisk ved vårt klimaopprør

Samle, ikke splitte folket

Når det er sagt: Dagens regjering kutter ikke i nærheten av hva FNs klimapanel sier vi må. Derfor brukte jeg klimastreik forrige fredag til å formidle at vi barn og unge vil ha politikere som tør å ta tøffe grep for å begrense den globale oppvarmingen.

Skal vi klare å løse klimautfordringene, må vi stå sammen. Det norske demokratiet er det viktigste virkemiddelet vi har i kampen mot global oppvarming. Derfor må vi verne om folkestyret. Forfatterne av innlegget burde bruke tiden sin på å samle folket rundt gode demokratiske løsninger på klimakrisen, ikke splitte det.

Antidemokratiske ideer har ingen plass i kampen for å redde jorda vår.

  • Hør vår podkast Forklart om Greta Thunberg, 16-åringen som har fått unge verden over til å skulke for klimaet:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter