Debatt

Kort sagt, fredag 23. august

  • Debattredaksjonen

Kvaliteten på norsk skole. Sykehusutbyggingen i Oslo. Tilgang til forskningsdata. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mirakelet i norsk skole

Nå går det stadig bedre i skolen, skriver Trine Eilertsen i sin kommentar «Skolemiraklet» i Aftenposten 17. august. Hennes sønn starter på skolen, og hun priser seg lykkelig over at han ikke var født på 1990-tallet. Fordi «sannsynligheten for at han og de andre lærte mindre på skolen, ville vært større».

Det må være trist for dagens 30-40-åringer å få vite at de gikk på en så dårlig skole. Nesten skummelt å tenke på at mange av disse kunnskapsløse nå er både politikere og journalister.

Eilertsens kilde er en McKinsey-rapport. Hun burde kanskje ha nevnt at den er forfattet av Tore Vamraak, tidligere statssekretær i regjeringen Solberg. Han har nylig kommet til McKinsey og roser altså norsk skolepolitikk i en liten rapport på seks sider. Mer en ytring enn en analyse.

Som vanlig er det data fra PISA som er det sentrale i rapporten. Men sannheten er at de norske PISA-resultatene i dag er akkurat på samme nivå som i 2000, det annus horribilis som banet veien for Kristin Clemets skolereform. Selv om elevene nå går ett år mer på skolen, havner de nå altså på nøyaktig samme nivå. Neppe noen suksess for 6-årsreformen, som jo var begrunnet med at man skulle lære mer.

Både tester og undersøkelser viser imidlertid en utvikling ved norsk skole og samfunn som ikke blir nevnt av McKinsey eller Eilertsen. PISA viser at andelen elever som opplever utenforskap og stress, øker dramatisk. Andelen elever som blir utelatt i testene, er nesten tredoblet. Og ved å frita de svakeste, vil jo gjennomsnittet på testene øke. Ferske data fra Ungforsk og annen forskning gir også grunn til bekymring.

Svein Sjøberg, fysiker og skoleforsker


«Splintrer akuttmiljøet på Ullevål»?

Det er et stygt personangrep, på grensen til injurierende, på meg som fremsettes av Torgeir Bruun Wyller og Torsten Eken i Aftenposten 21. august. Innlegget 7. august, som det vises til, kom fra hele Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus (OUS) og ikke fra meg personlig.

Brukerutvalget har fulgt prosjektet tett, med orientering fra fagfolk på hvert møte. At vi skal være et ekko av Bjørn Erikstein, vet vi ikke hva innebærer og heller ikke hva man vil oppnå ved å påstå dette. Hvilke stråmenn vi skulle ha brukt til hva, er også helt ukjent. Med bakgrunn i forslag fra pasientforeningene oppnevnes brukerutvalget av styret ved OUS og ikke av administrerende direktør.

Jeg kan berolige de to herrer med at det er mange som har reagert positivet på mitt innlegg 7. august. Også flere av professorenes kolleger ved OUS.

Vi forstår fremdeles ikke at å flytte et samlet fagmiljø, skader fagligheten.

Tove Nakken, leder av Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus


SSB løsner bremsen?

Administrerende direktør Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) har i Aftenposten 15. august et svar på vårt innlegg om datatilgang i SSB som vi oppfatter som imøtekommende.

Vi har forståelse for at SSB skal holde seg innenfor lovgiving og beskytte mot misbruk av personopplysninger. Dette bør imidlertid ikke brukes til det mange vil oppfatte som unødig innsnevring av handlingsrommet SSB er gitt.

Norske forskere er selv underlagt svært strenge begrensninger i bruk av data og har over tid vist seg denne tillit verdig. Uten å tøye grensene i lovverket kan det være rom for forbedringer i behandlingstid og forutsigbarhet i dataleveranser.

I arbeid med «å forbedre servicenivået overfor forskerne» bør SSB utnytte at norske forskere spiller på lag når det gjelder å beskytte data unntatt offentlighet mot misbruk. Økt transparens i kommunikasjonen med forskerne kan løse mange misforståelser. Med SSBs store erfaring og innsikt bør det høre til sjeldenheten at leveranser blir forsinket. I de tilfeller det skjer, er aktiv dialog med forskerne påkrevd.

Det er mange lovende initiativ i SSB vi vil berømme, som microdata.no. Inntil dette er på plass som en hovedløsning ser vi med forhåpning frem til en konstruktiv dialog med SSB for å løse de problemer vi har i dag.

Jan Erik Askildsen, dekan, Det samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen, og Nils-Henrik M. von der Fehr, dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Skolepolitikk
  3. Oslo universitetssykehus (OUS)
  4. Forskning og vitenskap
  5. SSB