Høyres T-banetunnel er en fallgruve | Gustav Nielsen

  • Gustav Nielsen
    Gustav Nielsen
Med Høyres tunnel er det vanskelig å se for seg et godt driftsopplegg for det samlede T-banesystemet, skriver innleggsforfatteren.

Noe må vi da ha lært av fadesene med planlegging og utvikling av Fornebubanen?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Utvikling av kollektivtransport i en storby som Oslo har sine fallgruver. Mange velmente forslag til løsninger blir lansert, men bør ikke realiseres.

Høyres forslag til ny T-banetunnel gjennom Oslo indre by er et godt eksempel på dette.

Det bryter nemlig med viktige prinsipper for utforming av effektiv kollektivtransport og hindrer gjennomføring av bedre løsninger:

1. Når en skal bygge en slik del av banenettet, må en vite hvilke linjer som skal betjene den nye strekningen. Med Høyres tunnel er det vanskelig å se for seg et godt driftsopplegg for det samlede T-banesystemet.

Hvilke av banegrenene i øst og vest skal betjene den nye tunnelen og dermed få færre avganger og lavere kapasitet gjennom byens sentrum enn med Ruters tunnelløsning?

Ruter har påpekt at Høyres tunnel går så langt fra sentrum at den ikke avlaster dagens sentrumstunnel godt nok.

2. Attraktive og effektive kollektivlinjer må være så rette som mulig. Høyres nye T-banetrasé gir en krokete reiserute mellom Majorstuen og Carl Berners plass. Neppe mer enn to-tre minutter raskere enn å ta «omveien» med dagens T-bane via sentrum.

Fra Majorstuen til Ullevål sykehus bruker dagens 20-buss fire minutter på gateplanet. T-bane under bakken via Bislett og opp til Ullevål vil gi lenger reisetid og færre avganger i timen.

3. God kollektivplanlegging krever at alle driftsarter utvikles i et samlet reisenettverk.

Som anbefalt av transportetatene i den store konseptvalgutredningen kan Ullevål sykehus, Sagene og øvre Grünerløkka betjenes bedre og mer effektivt med buss og modernisert trikk. Slik vil disse områdene tilbys mye tettere avganger og kortere gangavstander enn det Høyres T-banetrasé kan gi – til langt lavere pris.

4. Effektiv utnyttelse av baneinvesteringer er også viktig. Høyres tunnel vil trolig bli vesentlig dyrere å bygge enn Ruters løsning.

Den vil kreve mer tunnelbygging og fire nye T-banestasjoner, mot Ruters to nye stasjoner i indre by. Ekstra driftskostnader kommer i tillegg.

5. God utvikling av kollektivtransport krever langsiktig strategi som gjennomføres målbevisst og trinnvis.

For å supplere T-banen, har Oslo igangsatt en stor trikkesatsing med fornyelse av mange gater og utskifting av de gamle trikkene. Når disse blir satt i drift om tre til fem år, vil alle kunne se et stort løft for byens trafikk og miljø.

Neste trinn bør da bli trikk på Ring 2, som kan bli en flott, høykapasitets trikkegate med allétrær, sykkeltrasé og lokal bilbetjening på hele strekningen mellom Majorstuen og Carl Berner og videre østover.

Lite fruktbar «avsporing»

Det er gledelig at Oslo Høyre mener det er mulig å finansiere deres baneløsning. Men partiet bør heller gå inn for å bruke pengene på planlagte investeringer med større nytte, slik at byen ikke bruker mer tid og penger på en velment, men lite fruktbar «avsporing» som den skisserte T-banetunnelen.

Prinsippet den bygger på, er blitt vurdert i tidligere planfaser. Nye utredninger vil bare forsinke gjennomføringen av langt bedre planer.

Noe må vi da ha lært av fadesene med planlegging og utvikling av Fornebubanen?


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: