Debatt

Verden må ta klimaalvoret inn over seg | Arne Jon Isachsen

  • Arne Jon Isachsen
    Arne Jon Isachsen
    Professor emeritus, Handelshøyskolen BI

Handel i lagerplass for CO2 vil gi gode incentiver til alle, skriver Arne Jon Isachsen (bildet). Foto: Morten Uglum

Hvordan se til at temperaturøkningen for vår lille klode stanser på halvannen eller toppen to grader celsius?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Solid salg av felleski tyder på at global oppvarming er en realitet. På nullføre er det bedre med nye ski med feller enn gamle med klister.

Hvordan se til at temperaturøkningen for vår lille klode stanser på halvannen eller toppen to grader celsius?

Ikke mange år å gjøre det på

CO₂-utslipp akkumuleres over tid. Således er dagens klimautfordringer en konsekvens av alle tidligere utslipp.

Dersom CO₂-utslippene forblir på dagens nivå, vil det trolig ta om lag 15 år før målet om å unngå at temperaturen på jorden stiger med to grader eller mer, ikke lenger lar seg nå.

Les også

Andreas Slettholm om kjernekraft: Vindmøllemotstanden øker. Det samme gjør energibehovet. Tenk om det fantes en annen løsning.

Noe grovt regnet har verden sett under ett sluppet ut vel to tusen milliarder tonn CO₂, i hovedsak ved bruk av fossilt brennstoff til produksjon av energi.

Atmosfærens bæreevne før temperaturen stiger mer enn vi liker, er i underkant av tre tusen milliarder tonn. Det er således «plass til» om lag 800 milliarder tonn til med CO₂ i atmosfæren før varmen tar overhånd.

Hvordan se til at verdens vel 7,5 milliarder mennesker, spredt over om lag to hundre land, ter seg på en slik måte at denne grensen ikke sprenges?

Allmenningens problem

Alle vil lide ved en for intens bruk av en allmenning, men ingen enkelt bonde kan gjøre noe med problemet; nemlig at for mange kyr gresser i allmenningen, eller at for mange trær blir hugd. Kjernen i «allmenningens problem» er mangel på klart definert eierskap. La den enkelte bonde eie sin del av skogen, og skjøtsel av teigen er i gode hender.

Allmenningens problem hva gjelder utslipp av CO₂, er lett å løse ved skrivebordet. La alle land på jorden ha rett til samme lagerplass for CO₂ i atmosfæren i forhold til folketallet.

Med fem millioner nordmenn og ti millioner svensker skal Sverige således ha rett til å slippe ut dobbelt så mye CO₂ som Norge. Om Norge likevel vil slippe ut mer, kan vi kjøpe lagerplass av svenskene.

Med plass til ytterligere 800 milliarder tonn til av CO₂ i atmosfæren blir spørsmålet hvordan en rettferdig fordeling av disse 800 milliarder tonnene ser ut.

At land som tidligere har sluppet ut mye CO₂ – som står for mye av de vel to tusen milliarder tonnene som allerede er der oppe – får en mindre andel av den gjenværende lagerplassen, virker ikke urimelig.

Hvilket betyr at utviklingsland skal ha forholdsvis mer av den gjenværende lagerplassen. Og rike land forholdsvis mindre. Ikke fordi de er rike. Men fordi de allerede har brukt opp så mye av den begrensede lagerplassen.

Les også

Ny økning i utslippene av CO2

Handel med lagerplass

Tenk deg at de 800 milliarder tonn med ledig lager for CO2 i atmosfæren blir fordelt mellom land på rettferdig vis. Legg så til rette for kjøp og salg av lagerplass.

Dess høyere prisen på lagerplass blir, dess sterkere blir incentivet til å utvikle ny teknologi for «grønn energi», det vil si energi som ikke fører til utslipp av CO2. Her troner vel vannkraft øverst på listen.

Handel i lagerplass for CO2 vil gi gode incentiver til alle. Selv land med langt mer lagerplass enn de trenger, vil økonomisere med egen bruk av lageret.

Hvorfor det? Fordi de jo kan selge ledig plass til andre. Da gjelder det å knipe inn på egne CO2-utslipp for å ha desto mer lagerplass å tilby andre.

Verden må ta alvoret med klima inn over seg. Det gjør byrådet i Oslo, som på kort tid har gitt oss en mer klimavennlig by.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. CO2
  2. Utslipp
  3. Klima
  4. Global oppvarming
  5. Handel