Asiatiske demokratier står i spissen for teknologiutvikling som begrenser smittespredning | Felicia Istad

  • Felicia Istad
Det er særlig tre digitale tiltak som utmerker seg, skriver Felicia Istad (bildet).

Forhåpentlig kan også norske debattanter utvise mer nyanse og vedgå at vi har noe å lære.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Snart lanserer norske helsemyndigheter en app som skal spore smittespredning. Tiltaket blir beskrevet av Frank Rossavik (Aftenposten 30. mars) som en «vestlig» og demokratisk tilnærming til covid-19, til sammenligning med overvåkingsregimet i Kina, som også Bente Kalsnes (Aftenposten 30. mars) advarer mot.

Det som ikke kommer frem, er at asiatiske demokratier som Sør-Korea står i spissen for utviklingen av teknologiske løsninger som begrenser smittespredning og effektiviserer kommunikasjon mellom stat og folk.

Det er særlig tre digitale tiltak som utmerker seg.

Les også

Slik skal mobilovervåking stoppe epidemien. Ny app sporer alle du møter en måned tilbake i tid.

Sporing via teknologi

Sør-Korea rangerer i toppen av FNs liste over offentlige tjenester på nett. Landet var tidlig ute med å utvikle apper som oppdateres med informasjon om smittespredning.

Allerede ved første tilfelle av smitte ble geografiske fotavtrykk og sosiale mønstre offentliggjort. I likhet med appen som Norge nå er i ferd med å lansere, blir personvern ivaretatt ved ikke å oppgi private opplysninger.

Dermed er den norske løsningen hverken en «vestlig» variant eller et «lynhurtig» tiltak, slik Frank Rossavik påstår i sin kommentar.

Tett kontakt mellom stat og folk

En digitalisert stat er ikke tilstrekkelig i en pandemi, hvor menneskelige faktorer som frykt og forvirring gjør det nødvendig med god kommunikasjon.

I Sør-Korea har det vært lite panikk etter utbruddet av covid-19. En av grunnene til det er nok at folk holdes informert til enhver tid. Alle får tilsendt tekstmeldinger via mobilen med detaljer om blant annet lokal smittespredning og offentlige tjenestetilbud.

Denne direkte formen for kommunikasjon mellom stat og individ var på plass allerede før virusutbruddet og inkluderer varsler om alt fra brann i nærområdet til økt luftforurensning. Som innbygger kan man være trygg på at man umiddelbart blir kontaktet av myndighetene om noe alvorlig skulle skje.

Digitale betalingsløsninger

I tillegg til effektiv kommunikasjon og digital sporing har Sør-Korea en teknologisk infrastruktur som gjør sosial distansering og isolasjon mulig over lengre tid.

Mens vestlige medier rapporterer om tomme butikkhyller, er det nettbutikkene som tømmes i Øst-Asia. Samtidig som digital handel reduserer behovet for å oppsøke butikker og kjøpesentre, er verdensøkonomien blitt hardt rammet av covid-19. Både norske og koreanske myndigheter har utarbeidet krisepakker.

Nylig skrev Joacim Lund i Aftenposten om viktigheten av digitale betalingsløsninger i en situasjon som denne. I likhet med Sør-Korea rangerer Norge høyt på globale rangeringer for både offentlige og private nettoverføringer.

Har noe å lære

Ulike myndigheters håndtering av den pågående pandemien viser at bruken av teknologi og hensyn til demokratiet varierer mellom land, ikke kontinenter.

Forhåpentlig kan også norske debattanter utvise mer nyanse i sammenligninger mellom øst og vest og vedgå at vi har noe å lære fra digitale løsninger i demokratier som Sør-Korea.