Vi trenger sol, men ikke for mye | Petter Gjersvik

  • Petter Gjersvik
    Petter Gjersvik
    Professor i hudsykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Søk skygge. Måtehold er det beste, skriver Petter Gjersvik.

Måtehold og sunne solvaner må til for å redusere forekomsten av hudkreft. Glem altfor kompliserte solingsråd og tvilsomme påstander om solkrem og D-vitamin.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aviser og andre medier har de siste månedene hatt mange oppslag om covid-19-pandemien. Med god grunn. Nå som samfunnet åpner gradvis opp og sommeren står for døren, er tiden igjen kommet for de årlige oppslagene om soling, hudkreft og vitamin D.

Noen hevder at vi må sole oss mer for å få mer vitamin D, noe som angivelig skal beskytte oss mot covid-19-smitte. Noen mener vi ikke trenger å bruke solbeskyttende kremer fordi dette ikke er vist å beskytte mot melanom, det vil si ondartet føflekkreft. For folk flest skaper dette forvirring og frustrasjon.

Sol er bra

Utgangspunktet må være dette: Sol er livgivende og helsebringende. Sollys gir oss energi, regulerer døgnrytmen og bidrar til mange viktige biologiske prosesser i kroppen. Vi gleder oss over fint vær.

Men sollys er også den viktigste årsaken til hudkreft, og forekomsten av hudkreft øker. Det er gode grunner til å anta at denne økningen skyldes endrede solvaner: Vi har mer fritid, bedre råd og reiser oftere til Syden enn før.

Risikoen for melanom, føflekkreft, er knyttet til overdreven soling, spesielt solforbrenning. Økningen i forekomsten av melanom er spesielt stor blant eldre menn. Dette kan tyde på at «gamle synder» nå slår ut i økt forekomst blant eldre.

I USA og andre land er forekomsten av melanom blant yngre årsklasser i ferd med å snu. Dette kan skyldes at bevisstheten om solens virkninger er i ferd med å etablere seg blant de yngre. Risikoen for andre former for hudkreft er knyttet til akkumulert soling, det vil si at jo mer man er i solen, jo større er risikoen.

Sunne solvaner

For å forebygge hudkreft må vi altså ikke bli solbrente og ikke sole oss for mye. Vi må bli mer bevisst på hvordan vi oppfører oss i solen.

Kreftforeningen har disse enkle rådene: begrens tiden i solen, unngå å bli solbrent, bruk klær og skygge som beskyttelse, bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte, og ikke bruk solarium. Dette er gode råd som bygger på god forskning og gode kommunikasjonsprinsipper, og som vi hudleger gir til våre pasienter hver dag.

Merk at rådet om bruk av solkrem, det vil si kremer som beskytter mot solforbrenning, ikke er plassert øverst på listen. Dette skyldes to erkjennelser:

For det første at det kan være vanskelig å bruke slike kremer tilstrekkelig ofte og i tilstrekkelige mengder.

For det andre kan bruk av slike kremer føre til at man oppholder seg enda lenger i solen enn man burde og dermed lettere blir solbrent.

Dette er antagelig grunnen til at store studier ikke kan dokumentere en sikker forebyggende effekt av solbeskyttende kremer mot melanom. Men solbeskyttende kremer forebygger solbrenthet, og solforbrenning øker risikoen for melanom.

De fleste av oss får nok D-vitamin

Sol gir oss D-vitamin, som blant annet er viktig for beindannelsen. Men store og velkontrollerte studier har ikke vist noen forebyggende effekt av D-vitamintilskudd på kreft og hjerte- og karsykdommer. Lavt D-vitamin synes mer å være et tegn på uheldige vaner enn årsak til sykdom.

Det er også godt dokumentert at man ikke får noen helsegevinst av ekstra høye nivåer av D-vitamin. For de fleste av oss er det derfor ikke nødvendig med D-vitamintilskudd eller lange opphold i solen for å få nok D-vitamin. Svakt dokumenterte påstander i reklame og medier om D-vitaminets fortreffelige effekter har dessverre gjort mange usikre på hva de skal tro og gjøre.

Tilstrekkelige mengder med D-vitamin i kroppen oppnås med relativt korte perioder med soleksponering av en begrenset del av hudoverflaten. Flere studier viser at vanlig bruk av solbeskyttende kremer ikke påvirker kroppens vitamin D-nivå. Eksperimentelle studier har riktignok vist at ekstrem bruk av solbeskyttende kremer reduserer kroppens vitamin D-produksjon, men dette har ingen betydning i det virkelige liv.

Erfaringer fra Australia

Norge ligger rett bak Australia i verdenstoppen i forekomst av hudkreft. De siste tiårene har myndighetene i Australia drevet store informasjonskampanjer med råd om opphold i skygge, bruk av beskyttende klær og bruk av solbeskyttende kremer.

Disse kampanjene har ført til bedre solvaner, færre solforbrenninger og økt bevissthet om solens virkninger. Forekomsten av hudkreft er på vei ned, i hvert fall i den yngre del av befolkningen. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er stor. Forebyggingskampanjer virker og er kostnadsbesparende.

Norske myndigheters nasjonale strategi mot hudkreft, som ble lagt frem i 2019, bygger blant annet på disse erfaringene.

Men arbeidet vanskeliggjøres av påstander, også fra fagfolk, om at vi må sole oss mer for å få nok vitamin D, at solbeskyttende krem kan gi oss vitamin D-mangel, og at økningen i forekomsten av hudkreft i Norge må skyldes andre forhold enn økt soleksponering. Dette er påstander som ikke holder mål, eller hypoteser som ikke er undersøkt.

Nyt varmen og det fine været

Å gi råd om helse og sykdom er ikke lett. Folk blir forvirret når de hører informasjon som tilsynelatende eller reelt er motstridende. For at budskapet skal nå frem, må man gjerne forenkle virkeligheten. Noen vil ta advarsler om sykdomsrisiko altfor bokstavelig og utvikle helseangst og uheldige vaner, mens andre vil neglisjere gode råd, betvile forskningsfunn eller ikke høre etter. Kampen om oppmerksomhet er knallhard.

Vi trenger sol, men ikke for mye. Tenk deg om. Unngå solforbrenning og unødvendig soling. Søk skygge. Måtehold er det beste.

Flere har skrevet debattinnlegg om soling den siste tiden:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter