Debatt

Kvinner må selv ta tak. Slik får vi flere kvinnelige toppsjefer | Line L. Uppard og Signy Fardal

  • Line L. Uppard
    Rådgiver og partner, Frontrow Consulting AS
  • Signy Fardal
    Rådgiver og partner, Frontrow Consulting AS
Kjerstin Braathen (t.v.) kommer inn som ny konsernsjef i DNB når Rune Bjerke går ut 1. september. Begge fikk blomster av styreleder Olaug Svarva.

Kjønnskvotering er åpenbart ikke nok! Har vi kvinner god nok selvtillit? Tør vi å rekke opp hånden? Tør vi ta ansvar og makt?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hydro og DnB har nylig fått sine første kvinnelige konsernsjefer. Men fortsatt er kun 21 prosent av topplederne i det private næringslivet kvinner, til tross for at Norge regnes som et av verdens mest likestilte land.

Kjønnsbalanse i næringslivet er viktig både i et likestillings- og lønnsomhetsperspektiv. Når halvparten av markedet består av kvinner, er det opplagt at kvinner skal være med og utforme produktene og tjenestene som tilbys.

Line L. Uppard og Signy Fardal er rådgivere og partnere i Frontrow Consulting AS.

Norge er et av verdens mest likestilte land (Verdens økonomiske forum, 2014). Det er derfor grunn til å stille spørsmål om hvorfor andelen kvinnelige ledere er så lav som den er. FNs arbeidsorganisasjon ILOs måling i 2015 viste at Norge ligger helt nede på en 50. plass (!), bak land som Colombia og Rwanda.

Er det slik at kjønnsbalanse i ledelsen kun kan oppnås ved å legge forholdene til rette, eller handler det også om oss selv?

Les også

Toppsjef Kristin Skogen Lund: - Når jeg er alene, skjer det ingen verdens ting i hjernen min

Kjønnskvotering ikke nok

Mer enn 10 års lovpålagt kvotering til styrene i allmennaksjeselskap har ikke gitt ønsket balanse i ledelsen i næringslivet. Kjønnskvotering er åpenbart ikke nok!

Bedriftene og politikerne må selvsagt ta ansvar for å få flere kvinner inn i lederstillinger. Men er kvinnene klare når systemet er fikset?

Har vi god nok selvtillit? Presenterer vi oss godt nok? Tør vi å rekke opp hånden? Tør vi ta ansvar og makt? Får unge kvinner nok støtte på vei mot toppen?

Vi kjenner ikke Hydros Hilde Aasheim, ei heller DnBs Kjerstin Braathen, men vi tipper at de begge har vært flinke til å rekke opp hånden. Å ta ordet er faktisk avgjørende for å bli sett og hørt på arbeidsplassen, og forskning viser at kvinner gjør dette i mindre grad enn menn.

Les også

Ny Hydro-sjef etterlyser flere kvinner i industrien

Mer selvskryt og bedre nettverk

Studier viser i tillegg at kvinner er redde for å fortelle om egen suksess fordi vi ikke vil bli sett på som skrytete eller selvopptatte. Vi forventer at andre uten videre skal legge merke til oss, hvor flinke vi er og hvor godt vi jobber.

Menn sørger for at omverdenen får det med seg når de har gjort et godt stykke arbeid. Vi må lære oss å skryte av oss selv, om enn på smartere måter enn menn.

Vi tør anta at både Hilde og Kjerstin har vært gode til å vise frem resultatene de har oppnådd på veien.

Vi tipper også at Hilde og Kjerstin har vært flinke til å bruke nettverket sitt. Kvinner er gode relasjons-byggere, vi utveksler mye informasjon, men studier viser at selv om kvinner lettere bygger nettverk, er menn flinkere til å bruke nettverket og få noe nyttig ut av det.

Les også

Kvinnelige toppsjefer får oftere sparken enn mannlige

Selvtillit kan læres

Både Hilde og Kjerstin har sannsynligvis bedre selvtillit enn kvinner flest, mens det sjelden er noe i veien med selvbildet hos mannlige ledere. Det å fremstå med selvtillit er alfa og omega når det gjelder lederstillinger, hvem tør å satse på å ansette en sjef som ikke har tro på seg selv? Da er det nyttig å vite at selvtillit ikke er noe du er født med – det kan læres.

Vi mener at både bedriftene og kvinnene har et stort ansvar for å bidra til å nå målet om kjønnsbalanse på sjefskontorene. Mens vi venter på at systemet fikses, kan vi ta tak i det vi har full kontroll på – nemlig oss selv!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kjønnskvotering
  2. Signy Fardal
  3. Likestilling