Debatt

En bred front av leger og sykepleiere i akuttmiljøet i OUS setter nå ned foten | Eken, Sunde, Ræder og Skaga

 • Torsten Eken
  Overlege og professor, Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus
 • Kjetil Sunde
  Overlege og professor, Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus
 • Johan Ræder
  Overlege og professor, Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus
 • Nils Oddvar Skaga
  Overlege, Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus
Det er essensielt at vi fortsetter å jobbe på ett sykehus, som et samlet miljø på tvers av fag og profesjoner, for å opprettholde høy kvalitet i den daglige behandlingen av pasientene våre og for beredskap neste gang det smeller. For oss er dette viktigere enn at Bjørn Erikstein (bildet) skal få oppfylt drømmen sin, skriver innleggsforfatterne.

Alternativene er å være lojale enten mot pasientene eller mot en sykehusdirektør som bygger ned sentrale akuttfunksjoner for halve Norge. Valget er lett.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag 20. juni vedtok Helse Sør-Øst (HSØ) å følge Oslo universitetssykehus' (OUS) direktør Bjørn Eriksteins plan om å dele Ullevål sykehus mellom Gaustad og Aker.

Les også

Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt

Har protestert i en årrekke

Rune Slagstad har skrevet en innsiktsfull kronikk om maktspillet som ligger bak Eriksteins tilsynelatende seier. Eriksteins kommunikasjonsdirektør Børge Einrem og hans tidligere HR-direktør Morten Meyer forsøker i Aftenposten 19. juni å diskreditere Slagstads kronikk.

En sentral påstand hos begge er at OUS lytter til faglige råd. Dette er i beste fall en halvsannhet, slik Aftenposten har vist gjennom de siste dagene: Fagfolkene har vært holdt som gisler i fokusgrupper som ikke har fått lov til å uttale seg om mandatet sitt, og konklusjonene har i stor grad vært diktert på forhånd.

De tillitsvalgte har protestert mot dette i en årrekke uten å bli hørt. Og når Erikstein og hans nærmeste er misfornøyde med konklusjonene i en rapport om fremtidig medisinsk kvalitet i akuttfunksjoner som de selv har bestilt fra sine fremste fagledere, sender de i stedet en alternativ rapport uten faglig legitimitet til HSØ.

Mangel på tillit

Det er betegnende at ikke engang styreleder Gunnar Bovim i OUS er informert om den dyptgripende mangelen på tillit mellom de ansatte og Erikstein.

Eriksteins fordreininger av virkeligheten har også forledet HSØs styreleder Svein Gjedrem til å hevde i Stortinget at OUS lytter til de beste faglige ressursene og at man ikke har forutbestemte synspunkter.

Det er essensielt at vi fortsetter å jobbe på ett sykehus, som et samlet miljø på tvers av fag og profesjoner, for å opprettholde høy kvalitet i den daglige behandlingen av pasientene våre og for beredskap neste gang det smeller. For oss er dette viktigere enn at Bjørn Erikstein (bildet) skal få oppfylt drømmen sin, skriver innleggsforfatterne.

Erikstein har dessuten forledet helseminister Bent Høie, som sier følgende: «Det er synd at fagmiljøene ikke oppfatter at deres synspunkter er hørt og tatt hensyn til. Helse Sør-Øst oppgir at det i arbeidet med idéfase og konseptrapport har vært gitt gode bidrag fra ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere.»

Setter ned foten

En bred front av leger og sykepleiere i akuttmiljøet i OUS setter nå ned foten. Vi er ansvarlige for kjernen i den medisinske beredskapen i halve Norge, og vi vil beholde et tilbud i verdensklasse til innbyggerne.

Det er essensielt at vi fortsetter å jobbe på ett sykehus, som et samlet miljø på tvers av fag og profesjoner, for å opprettholde høy kvalitet i den daglige behandlingen av pasientene våre og for beredskap neste gang det smeller.

For oss er dette viktigere enn at Erikstein skal få oppfylt drømmen sin. Vi vil ikke lenger bare bli involvert, vi vil at fagkunnskap skal få konsekvenser. Når ledelsen i OUS fortsatt ignorerer oss, må vi gå ut offentlig. Vi har bred støtte fra stadig flere faggrupper og fra de fagtillitsvalgte i hele OUS.

Vi er dypt bekymret over omfanget av usannheter og fortielser i Eriksteins OUS, vi gir vår udelte støtte til våre egne fagledere og deres rapport, vi støtter deres avvisning av Eriksteins alternative rapport til HSØ, og vi oppfatter OUS’ fremgangsmåte i denne saken som en mistillitserklæring overfor egne fagmiljøer og fagledere.

Alternativene er å være lojale enten mot pasientene eller mot en sykehusdirektør som bygger ned sentrale akuttfunksjoner for halve Norge. Valget er lett. Endelig sier vi det også høyt.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.