Hvem villeder om meslinger? | Vik, Nordbø og Døllner

Det er langt farligere å bli smittet av meslinger enn å la seg vaksinere, skriver innleggsforfatterne.

De som lar seg og sine barn vaksinere, har ingen grunn til å få «ubegrunnet sykdomsangst».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kollega Sigurd Nes beskylder oss i Aftenposten 24. juni for å komme med villedende påstander i vår kronikk 25. mai om hva som er farligst, meslingsykdommen eller vaksinen.

Han påstår at kronikken har store faglige svakheter, spesielt at vi «hevder» at dødeligheten av sykdommen er 1-2 pr. 1000.

Torstein Vik.

Våre angivelser baserte seg imidlertid på ferske vitenskapelige oversiktsartikler og på aktuelle tall fra Tyskland.

Senter for sykdomskontroll i USA (CDC) skriver faktisk nå på sine hjemmesider at 1-3 av 1000 barn «som blir smittet av meslinger vil dø av (….) komplikasjoner».

I hele EU-/EØS-området døde 1-2 pr. 1000 i 2017-2018. Disse tallene er noe høyere enn tallet 1 pr. 3300, som Folkehelseinstituttet oppgir for dødeligheten i industriland.

Svein Arne Nordbø.

Uansett hvilke tall man velger å stole på, viser ferske tall at dødeligheten av meslinger ikke er ubetydelig. Å bruke 50 år gammel statistikk for å imøtegå dette, holder ikke faglig mål.

Alvorlige komplikasjoner

Nes hopper bukk over det faktum at meslinger også har alvorlige akutte og kroniske komplikasjoner, som kan føre til alvorlig hjerneskade. Den alvorlige sene hjernebetennelsen, panencefalitt, forsvant helt noen år etter innføringen av vaksinen. I Norge har vi de senere år faktisk sett et par tilfeller av denne meget alvorlige komplikasjonen.

Nes hevder at man ikke kan konkludere om hyppigheten av bivirkninger av vaksinen uten å gjennomføre studier med «biologisk nøytralt» placebo. Det vil neppe bli ansett som etisk forsvarlig å gjøre en slik studie i dag, og slike studier er heller ikke det beste redskap for å oppdage sjeldne bivirkninger.

Henrik Døllner.

Derimot har man både i Norge og i mange andre land nøye overvåking og registrering av mulige vaksinekomplikasjoner og av hendelser som sammenfaller i tid med vaksinen. For kikhostevaksinen førte denne overvåkingen til at man nå bruker en annen vaksinetype enn før.

Vi synes at Nes, som selv er lege, kunne nevnt at det finnes barn som er spesielt utsatte for alvorlige komplikasjoner om de blir syke. For disse barna er det helt avgjørende at befolkningen støtter opp om vaksinasjonsprogrammet. Vaksinemotstanderne utsetter derfor ikke bare sine egne barn for risikoen for å bli smittet av en alvorlig sykdom, de representerer også en unødvendig risiko for de spesielt sårbare barna.

Farlig å feilinformere

Vi bygget kronikken vår på solid faglig, oppdatert dokumentasjon. Det er langt farligere å bli smittet av meslinger enn å la seg vaksinere. Folk flest forstår slik informasjon.

De som lar seg og sine barn vaksinere, har ingen grunn til å få «ubegrunnet sykdomsangst». Det som er farlig, og som kan skape «ubegrunnet angst», er å feilinformere om bivirkninger av vaksinen og samtidig bagatellisere alvorligheten av sykdommen.

Slik feilinformasjon har dessverre undergravd den gode vaksinasjonsdekningen man har hatt i mange land, for eksempel Tyskland og USA, og det er på denne bakgrunn at man i Tyskland vurderer obligatorisk vaksinering. Det håper vi å slippe i Norge, og det var bakgrunnen for vår kronikk.